"ตกงาน" มีทางออก! "สุวรรณภูมิ" ผนึก! 40 บริษัท จัดตลาดนัดแรงงาน รับสมัครกว่า 1.2 พันตำแหน่ง

24 May 2017


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดงานตลาดนัดแรงงานประจำปี 2560 สร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ดึง 40 บริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจในสนามบิน เปิดบู้ธรับสมัครพนักงานกว่า 1,200 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 พฤษภาคมนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดงานตลาดนัดแรงงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่เขตลาดกระบังและจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการชั้นนำภายในท่าอากาศยาน

นายนพปฎล มงคลสินธุ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีกำหนดจัดงาน “ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560” โดย ทสภ. ได้เชิญบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานกว่า 40 บริษัท
อาทิ บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ จำกัด บริษัทแดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด เป็นต้น


โดยบริษัทเหล่านี้ จะมาเปิดบูธรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ กว่า 1,200 อัตรา เช่น พนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นดิน พนักงานระบบสารสนเทศ ช่างเทคนิค พนักงานธุรการ พนักงานขาย เป็นต้น

สำหรับในปีนี้ทางสนามบิน ได้เพิ่มกิจกรรมพิเศษ โดยมีการจัดอบรมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ เช่น การจัดสวนแก้ว การประดิษฐ์ริบบิ้น เหรียญโปรยทาน และการประดิษฐ์แพ็คเกจการบูรจากวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และส่งเสริมการมีอาชีพอิสระให้กับชุมชนโดยรอบสนามบินทั้งนี้ ตำแหน่งงานที่รับสมัครมีตั้งแต่วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษา - ปริญญาโท ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณศูนย์ขนส่งสาธารณะสนามบินสุวรรณภูมิ
นายนพปฎล กล่าวว่า การจัดโครงการนี้สืบเนื่องจาก ทอท. มีนโยบายดำเนินธุรกิจและการจัดการท่าอากาศยานควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ทสภ. ได้จัดทำโครงการฯ ที่มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการตลาดนัดแรงงานจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ทสภ. ได้มีโอกาสเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำที่อยู่ภายใน ทสภ. ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งการจัดกิจกรรมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สามารถทำให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ได้มากกว่า 1,600 อัตรา


สนามบินสุวรรณภูมิ สมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ