มทร.ธัญบุรี ร่วมรับแอดมิชชั่น 100 คน

23 May 2017


รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือระบบแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมสมัครนักศึกษาในระบบแอดมิชชั่นร่วม 78 แห่ง จำนวน 109,129 คนนั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีได้เปิดรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 100 คน ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 30 คน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 40 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://a.cupt.net ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พ.ค. 2560


มทร.ธัญบุรี นักศึกษา แอดมิดชั่น