“3 ปี คสช.” ภาพ "ทหาร" ลุยปราบ "มาเฟีย"

22 May 2017


3 ปีที่ผ่านมา ยังเป็นยุคที่แหล่งอบายมุขเฟื่องฟูมอมเมาประชาชน ภาพทหารลุยบ่อนจับผับเถื่อน จึงเป็นงานที่ คสช.หรือ กองทัพ ต้องแบ่งกำลังเข้าจัดระเบียบแบบรายวัน

ติดตามได้จากรายงาน...

 


คสช. มาเฟีย ทหาร 3 ปี คสช. ปราบ