"ตลาดต่อยอด" พร้อมพาเอสเอ็มอีไทยกวาดลูกค้า 600 ล้านคน

22 May 2017


โครงการตลาดต่อยอด  ผนึก 4 หน่วยงานรัฐ  พร้อมนำเอสเอ็มอีไทยบุกตลาดเออีซี  กวาดลูกค้า 600 ล้านคน  หลังช่วยกันส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ เปิดเผยว่า  การดำเนินงานของโครงการตลาดต่อยอด  เป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย  ให้ไปสู่ตลาดเออีซีที่มีฐานลูกค้ารองรับถึง 600 ล้านคน  ซึ่งโครงการดังกล่าวมี  4 หน่วยงานของภาครัฐเข้ามาร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการด้านต่างๆ   ได้แก่  กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยการช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าวในส่วนของความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นั้น ยังจะทำให้ตลาดต่อยอดกลายเป็นตลาดกลางการค้าของอาเซียนที่จะรวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวมถึงสินค้านำเข้าจากเพื่อนบ้านที่ได้สิทธิพิเศษ นำมาจำหน่ายในพื้นที่ที่จัดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายในราคาพิเศษ และถือเป็นการต่อยอดการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือไปจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมอยู่แล้ว

สำหรับความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ได้มีการเปิดตัว AEC Trading Center ที่จะเป็นตลาดกลางสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแบบ One Stop Shopping  ที่นอกจากจะช่วยให้เกิดการค้าขายที่สมบูรณ์แล้ว  ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การบริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่จะมีบริการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ในโลกของการแข่งขันที่ไร้พรมแดน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมโยงธุรกิจของตนเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่

ส่วนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นั้น ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันได้  ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญทั้งบุคลากร ตลอดจนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมจะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ การให้บริการด้านอุตสาหกรรม ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  รวมไปถึงการรับรองคุณภาพ ที่พร้อมประเมินและรับรองระบบคุณภาพและผลิตภัณฑ์ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติได้

ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น  และถือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้ทั้งระบบ และสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากขึ้น


ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เอสเอ็มอี เออีซี ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) วว โสมพัฒน์ ไตรโสรัส