“อนันต์”ลาออกประธานบอร์ด LHBANK

22 May 2017


อนันต์ อัศวโภคิน ลาออกจากประธานบอร์ด  หลังถูกดีเอสไอออกหมายเรียกรับข้อหาสมคบฟอกเงินสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น

นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHBANK แจ้งตลาดลหักทรัพย์ว่า นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

การลาออกดังกล่าวของนายอนันต์ เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีหมายเรียกนายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานคณะกรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  รับทราบข้อหาฐานความผิดร่วมกัน และสมคบกันฟอกเงินสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาระบุว่า นายอนันต์ อัศวโภคิน ขาดคุณสมบัติ และความเหมาะสมการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงิน เมื่อปรากฏชัดเจนอย่างเป็นทางการว่า เป็นผู้ที่ถูกหน่วยงานอื่นของรัฐกล่าวโทษร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริตทางการเงิน ซึ่งธปท.จะทำหนังสือแจ้งให้ธนาคารได้รับทราบถึงระเบียบของธปท.ต่อไป

 


อนันต์ อัศวโภคิน LHBANK สหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น