ชะลอ! เปิดเขื่อนปากมูล เหตุอัตราความเร็วไหลของน้ำไม่ถึงเกณฑ์

19 May 2017


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ระบุ มีมติชะลอการเปิดประตูระบายน้ำ เหตุ อัตราการไหลของน้ำ มีความเร็วไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเปิดได้

 

วันที่ 19 พ.ค.60--- นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำปัจจุบัน ถือว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดี ในเรื่องของปริมาณน้ำที่ท่วมในหลายๆจังหวัด ทางจังหวัดอุบลราชธานีต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือที่อาจจะไหลมาเติม และดูปริมาณน้ำในพื้นที่ด้วย

 

ดังนั้น จึงมีมติร่วมกัน ว่าจะยังคงปิดประตูเขื่อนปากมูลไปก่อน จนกว่าจะมีปริมาณน้ำไหล ด้วยความเร็วที่สะพานเสรีประชาธิปไตยเกิน 500 ลูบาศ์กเมตรต่อวินาที ก็จะทำการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทันที หรือ ท้ายน้ำ บริเวณแม่น้ำโขงมีปริมาณน้ำมากกว่า 95 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ก็จะทำการเปิดประตูทันทีเช่นกัน

 

แต่พบว่า จากการวัดระดับน้ำที่สะพาน M7 มีปริมาณน้ำไหลอัตราความเร็วอยู่ที่ 70 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที

 

ส่วนระดับน้ำที่แม่น้ำโขงมีอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่ความเร็ว 91.7 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที เท่านั้น ถือว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ โดยหากพบว่าวันใดมีอัตราการไหลของน้ำตามเกณฑ์จะพิจารณาร่วมกันกับคณะบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลอีกครั้ง


เขื่อนปากมูล ความเร็วไหลของน้ำไม่ถึงเกณฑ์