แย้มทางใหม่ชดเชยยาง1พัน/ไร่ คู่แนวทางผสมผสาน/กนย.ชู 6 มาตรการดันราคาขยับ

26 October 2015


กนย.ไม่เอาชดเชยส่วนต่างราคายางหลังขัด WTO "ฉัตรชัย" เตรียมถกคณะทำงานฯ หาทางใหม่แย้มจ่ายชดเชยรายได้อิงโครงการเก่า 1 พันบาท/ไร่ควบคู่แนวทางผสมผสาน เป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน เตรียมชง ครม.ไฟเขียวใน 2 สัปดาห์ ขณะวงใน กนย.เผย 6 มาตรการดันราคายางขยับ ด้าน ITRC เร่งดันเปิดตลาดยางพาราระดับภูมิภาคแก้ราคาตก แย้มเวียดนาม/กัมพูชาสนใจร่วมสมาชิก จุดประกายรับเบอร์ซิตีแจ้งเกิด

ยางพาราจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ระบุจะไม่ใช้แนวทางการชดเชยส่วนต่างราคายางให้แก่เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ เพราะเกรงจะเข้าข่ายการอุดหนุน ขัดกับความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ไทยถูกจับตามอง แต่จะเน้นใช้แนวทางเร่งรัดการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน 2 สัปดาห์นั้น

แหล่งข่าวจากที่ประชุม กนย. เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในการประชุม กนย. ครั้งล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอในที่ประชุม ถึงแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยจะอิงกับแนวทางเดิมคือการจ่ายชดเชยรายได้ไร่ละ 1 พันบาท จะใช้ฐานเกษตรกรเดิมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่จ่ายชดเชยคราวที่แล้วเป้าหมาย 8.5 แสนครัวเรือน ซึ่งในสัปดาห์หน้ากระทรวงจะหารือกับทุกฝ่าย ร่วมกับคณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยส่วนต่างราคายาง ที่มี ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธาน โดยจะนำแนวทางมาผสมผสานกัน ซึ่งทุกอย่างจะต้องจบภายในสัปดาห์หน้าเพื่อนำเสนอมาตรการต่อที่ประชุม ครม. อีกไม่เกิน 2 สัปดาห์ และจะเร่งเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมปี 2558 ไม่ยืดเยื้ออย่างคราวที่แล้ว

ส่วนมาตรการที่จะผลักดันทำให้ราคายางมีทิศทางดีขึ้นมี 6 มาตรการได้แก่ 1.บริษัท ไชน่า ไห่หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด (บจก.)ยินดีที่จะรับมอบยางในสต๊อกรัฐบาลตามสัญญาเดิม เป็นยางใหม่พ่วงยางเก่า 4 แสนตัน 2.บจก.ชิโนเค็ม รัฐวิสาหกิจจีน จะมาลงนามเซ็นสัญญารับมอบในเดือนพฤศจิกายน ปริมาณ 2 แสนตัน ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดกิโลกรัมละ 3 หยวน หรือประมาณ 15 บาทเพื่อชี้นำให้ราคายางในตลาดที่สูงขึ้น 3.โครงการร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการซื้อยางในประเทศ 4.เร่งผลักดัน พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทยให้ครบองค์ประกอบให้ทันภายใน 120 วัน (ภายใน 11 พ.ย. 58) เพื่อบริหารยางทั้งระบบ และ 5.แนวทางชดเชยรายได้ ไม่ขัดกับดับบลิวทีโอ และ 6.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม วงเงิน 1 หมื่นล้านบาทให้เกษตรกรรายย่อยกู้รายละ 1 แสนบาท

แหล่งข่าวกล่าวถึงความก้าวหน้าความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) 3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำว่า ได้มีความพยายามให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานยางพาราโลกในอีก 11 ปีข้างหน้า (ปี 2557-2568) โดยร่วมกันพิจารณากำหนดต้นทุนการผลิตยางพาราเฉลี่ย 3 ประเทศ กิโลกรัมละ 184.99 เซนต์ เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในมาตรการแทรกแซงตลาด แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำมาก จึงเห็นพ้องกันว่าจะต้องร่วมมือลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา อย่างไรก็ดีทางเวียดนามและกัมพูชา มีความสนใจจะร่วมเป็นสมาชิก ITRC ได้ขอเอกสารเพื่อนำกลับไปพิจารณาต่อไป นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะสอดรับกับริเบอร์ซิตี เมืองอุตสาหกรรมยางที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้นี้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,099 วันที่ 25 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558


ราคายาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กนย. WTO ITRC ตลาดยางพารา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ