สายการบิน ‘Delta’ เตรียมใช้เทคโนโลยีจำใบหน้า เช็คอินกระเป๋าเดินทาง

19 May 2017


เดลต้า แอร์ไลน์ (Delta Air Lines) สายการบินสัญชาติอเมริกัน ประกาศลงทุน 6 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 2.1 ล้านบาท) เพื่อนำเทคโนโลยีไบโอเมตริก (Biometric) หรือเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเจ้าของกระเป๋าเดินทางมาทดสอบใช้บนเครื่องเช็คอินกระเป๋าเดินทางอัตโนมัติด้วยตนเอง ทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวรอพนักงานให้บริการอีกต่อไประบบการทำงานของเทคโนโลยีไบโอเมตริกนี้สามารถจำแนกความแตกต่างของแต่ละบุคคลออกจากกันได้ อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของ The Verge เว็บไซต์ไอที ระบุว่า ความถูกต้องแม่นยำของเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าไม่อาจเทียบเท่าได้กับเทคโนโลยีไบโอเมตริกอื่นๆ เช่น สแกนลายนิ้วมือหรือสแกนม่านตา เพราะบุคคลนั้นสามารถทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า หรือสวมใส่เครื่องประดับได้

แม้สายการบินของสหรัฐอเมริกาหลายสายการบินมีเครื่องเช็คอินกระเป๋าเดินทางอัตโนมัติให้บริการแล้ว แต่สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ ถือเป็นสายการบินของสหรัฐฯแห่งแรก ที่กำลังให้ผู้โดยสารทดลองเช็คอินกระเป๋าเดินทางบนเครื่องเช็คอินกระเป๋าเดินทางอัตโนมัติด้วยระบบเทคโนโลยีไบโอเมตริก ควบคู่ไปกับหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันตัวตน ที่สนามบินนานาชาติมินนิอาโปลิส เซนต์พอล ในสหรัฐอเมริกา ในช่วงซัมเมอร์นี้

ก่อนหน้านี้สายการบินเดลต้า แอร์ไลน์ ก็ได้นำเทคโนโลยี Radio-Frequency ID (RFID) มาใช้ในการติดตามสัมภาระของผู้โดยสารทั้งในช่วงโหลดของขึ้นเครื่องบินและโหลดออกจากเครื่องบิน เพื่อแก้ปัญหากระเป๋าเดินทางสูญหาย


Delta เทคโนโลยีจำใบหน้า