ค้าชายแดนเมียนมารับส้ม คำสั่งซื้อสินค้าทะลัก 3 ด่านหลักรับเลือกตั้งใหญ่

27 October 2015


ค้าชายแดนรับส้มเลือกตั้งใหญ่เมียนมา3 ด่านการค้าหลัก ระนอง-เกาะสอง, แม่สอด-เมียวดี และแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นถ้วนหน้า โดยเฉพาะด่านแม่สอด-เมียวดีคึกคักสุดขีด รถบรรทุกสินค้าจ่อคิวข้ามแดนยาวเหยียด เผยเหตุมีคำสั่งซื้อสินค้าจากพ่อค้าชาวเมียนมาเพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติจำนวนมาก เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังเลือกตั้ง ประกอบกับชาวเมียนมาเองก็แห่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น

รถบรรทุกสินค้าข้ามชายแดนนายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระนอง เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อสินค้าจากพ่อค้าชาวเมียนมาจากฝั่งจังหวัดเกาะสองเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติมาก จากการสอบถามพ่อค้าชายแดนได้รับข้อมูลว่า เนื่องจากในวันที่ 8 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ทางการเมียนมากำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ทำให้ประชาชนชาวเมียนมาตื่นตัวหาซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาเก็บสำรองไว้ เพราะไม่รู้ว่าหลังการเลือกตั้งสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไร โดยคาดว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้ง จะยิ่งมีการสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มมากขึ้น สินค้าที่สั่งซื้อกว่า 60% เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและผงชูรส

จากการที่จังหวัดระนองมีการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าโดยทางเรือกับประเทศเมียนมา มีระยะทางทะเลเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือย่างกุ้งใกล้กันมากประมาณ 3.5 ไมล์ทะเล ซึ่งมีการให้บริการการค้าผ่านแดนแบบ One Stop Service โดยปัจจุบันระนองมีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือจุดระนอง-เกาะสอง และมีจุดตรวจไทย-เมียนมา 4 แห่ง รวมทั้งจุดผ่อนปรน 1 แห่ง และจากข้อมูลระบบสารสนเทศที่ทางจังหวัดได้รวบรวมสถิติการค้าผ่านแดนไทย-เมียนมา ผ่านท่าเรือระนอง พบมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเมียนมา พบว่าจังหวัดระนองมีเรือสินค้าที่นำสินค้าเข้าจากเมียนมาในปี 2553 มีจำนวนเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 16,708 เที่ยว เป็น 20,666 เที่ยวในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 ในขณะที่เรือสินค้าที่ส่งออกสินค้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยในปี 2553 จากจำนวน 16,607 เที่ยว เพิ่มขึ้นเป็น 20,704 เที่ยวในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7

ผู้สื่อข่าว"ฐานเศรษฐกิจ"รายงานจากบริเวณด่านการค้าชายแดนเชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากว่า มีพ่อค้าและนักธุรกิจชาวเมียนมาทำการสั่งสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียม ส่งข้ามแดนผ่านด่านศุลกากร แม่สอด-เมียวดีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้รถบรรทุกสินค้าติดยาวเต็มถนนสายแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด-ริมเมย ทั้งรถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ และรถพ่วง 18 ล้อ ที่รอข้ามฝั่งไปจังหวัดเมียวดีวันละหลายร้อยคัน ส่งผลให้บรรยากาศการค้าชายแดนด้านอำเภอแม่สอดช่วงเดือนตุลาคม 2558 คึกคักมาก

แหล่งข่าวจากพ่อค้าชายแดนชาวเมียนมา กล่าวว่า การที่พ่อค้า นักธุรกิจ และชาวเมียนมา มีการสั่งซื้อสินค้าจากไทยจำนวนมากกว่าปกติในช่วงนี้ เนื่องจากในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ประเทศเมียนมาจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ ประชาชนชาวเมียนมาจึงมีความตื่นตัวในการซื้อหาสินค้าที่จำเป็นเก็บไว้ จะได้มีใช้ หากระหว่างโค้งสุดท้ายและหลังเลือกตั้ง เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ อันอาจจะทำให้สินค้าเกิดขาดแคลน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในปี 2553 ทำให้พ่อค้าเมียนมาทำการสั่งซื้อสินค้าข้ามแดนเพื่อนำไปเก็บตุนไว้ เพื่อความไม่ประมาท แต่เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คงไม่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเหมือนที่ผ่านมา เพราะทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้มาก ประกอบกับนานาชาติก็จับตามองการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกัน และส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสังเกตการณ์ด้วย

ด้านนางสาวผกามาศ เวียร์รา ประธานกรรมการสาขาเชียงราย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา เปิดเผยว่า การค้าชายแดนด้านด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก เพิ่มขึ้นบ้าง แต่ไม่มากเหมือนด่านอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งในเมียนมาในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่สินค้าเกิดการอั้น ส่งออกน้อยในช่วงที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากโมบายทีมของทางการเมียนมา ตรวจเข้มบริเวณด่านท่าขี้เหล็กช่วงก่อนหน้านี้ แต่ขณะนี้คลี่คลายลงแล้ว ทำให้พ่อค้าต่างส่งสินค้าออกเพิ่มขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,099 วันที่ 25 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558


ค้าชายแดน ระนอง-เกาะสอง แม่สอด-เมียวดี แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง หอการค้าจังหวัดระนอง การเชื่อมโยงเส้นทางการค้า ท่าเรือระนอง ท่าเรือย่างกุ้ง การค้าผ่านแดนแบบ One Stop Service