นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธสินค้าโอทอปโครงการไอคอนสยาม

16 May 2017


 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าโอทอปคุณภาพในเขตคลองสาน ธนบุรี และบางกอกน้อยของโครงการไอคอนสยาม ในงานตลาดนัดสินค้าชุมชน “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน มีช่องทางในการจำหน่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น  เป็นการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนางชฎาทิพ จูตระกูล และนายสุพจน์  ชัยวัฒน์ศิริกุล ผู้บริหารไอคอนสยาม พร้อมนางจันทะมาน เจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปผ้าฝ้ายทอมือ ให้การต้อนรับ  ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

 


ไอคอนสยาม นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลาดนัดสินค้าชุมชน