ก.ล.ต.อ้างไม่มีอำนาจแก้ปัญหาไอเฟค ต้องให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจกันเอง

12 May 2017


วันนี้ (12 พ.ค. 60) - นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวถึงปัญหาของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือไอเฟค ว่า ก.ล.ต.ยังให้อำนาจการบริหารจัดการของผู้บริหารไอเฟคเป็นไปตามขั้นตอนของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น แม้ว่าในปัจจุบันผู้บริหารบริษัททั้ง 2 ฝ่ายยังมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ก็ตาม แต่ก.ล.ต. ก็ไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวก่ายเรื่องภายในบริษัท

ทั้งนี้ ก.ล.ต. แนะนำไปยังผู้ถือหุ้นควรจะต้องออกมาใช้สิทธิ เพื่อเลือกกรรมการบริษัทที่มีความเหมาะสม ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และ เข้าสู่ขั้นตอนการจดทะเบียนกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์

สำหรับกรณีของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือACAP นั้น ก.ล.ต.ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้เสียหายแล้ว แต่ ขั้นตอนต่างๆ ก.ล.ต.ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ก.ล.ต. ยังรอให้บริษัทดังกล่าวออกมาชี้แจงก่อน ซึ่งขณะนี้ก.ล.ต.ไม่มีอำนาจในการตัดสิน


ก.ล.ต. รพี สุจริตกุล คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไอเฟค เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์