Active Citizen เรียนรู้ตลอดชีวิต ปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี

14 May 2017


การได้ทำหนังสือทำให้เราได้ “ผลิต” วิชาความรู้ใหม่ๆให้กับเยาวชนและผู้อ่านได้เกิดองค์ความรู้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ “ผสาน” เครือข่ายและกัลยาณมิตรที่ดีในการทำความรู้จักและร่วมมือกันในการพัฒนาสังคม ที่สำคัญยังเป็นการ “ผลึก” ความเจริญงอกงามอันเกิดจากการบ่มเพาะด้วยการเรียนรู้ผ่านหนังสือ กิจกรรม และบริบทโดยรอบอย่างลึกซึ้ง

“เสน่ห์ของหนังสือทำให้เราค้นหาความเป็นตัวตนในแง่มุมของการ “ติดตาม ต่อยอด และเติมเต็ม” จากหนังสือเล่มแรกที่ทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งโลดเล่นไปกับจินตนาการของ “ห้าสหายผจญภัย” ผลงานของสุดยอดนักเขียนผู้ได้รับการขนานนามให้เป็นราชินีแห่งโลกวรรณกรรมเยาวชน สู่แรงบันดาลใจกำหนดเป้าหมายและเส้นทางชีวิตด้วยการตกผลึกและต่อยอดนำเอาความคิดสร้างสรรค์จากงานเขียน นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการถ่ายทอดให้เกิดความครอบคลุมและนุ่มลึก พร้อมประมวลผลสะท้อนความคิด ปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหนังสืออย่างชาญฉลาด”

นี่คือส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นชีวิตผู้หญิงเก่งแห่งวงการหนังสือ ผู้ที่ทุ่มทุกแรงกายและแรงใจ เพื่อให้โลกของหนังสือพร้อมสร้างความสุขและปลุกต่อมคิดสร้างสังคมให้มีความงดงามในทุกมิติ “คิม จงสถิตย์วัฒนา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

หนังสือทุกเล่มล้วนมีที่มาและจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันกับเส้นทางของคุณคิม ซึ่งผู้บริหารหญิงท่านนี้ฉายภาพให้เราฟังได้อย่างน่าสนใจว่า ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) คณะวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ (Industrial Engineering) ตนได้ถูกวางตัวในการสานต่อธุรกิจของคุณพ่อในการเป็นผู้ผลิตและนำเข้าแบรนด์รองเท้าชั้นนำอย่าง Geox และ Pierre Cardin แต่ทว่าการค้นพบตัวตนระหว่างการศึกษาด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของชมรม World Service หรือค่ายอาสาเชิงสังคม ทำให้ตัวเองเกิดความฝันและความมุ่งมั่นครั้งยิ่งใหญ่ที่จะต่อฐานและเติมยอดให้กับเยาวชน ประชาชน และสังคมทั้วไป รวมทั้งตัวเองได้พบกับการเรียนรู้ความหมายของชีวิตด้วยรูปแบบของตัวอักษรที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวต่างๆอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรู้ทางวิชาการ ทัศนคติ และแนวทางการปฏิบัติ งานด้านหนังสือ จึงเป็นคำตอบสุดท้ายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในวันนั้น

“ความเป็นไปไม่ได้ มักจะเกิดขึ้น เมื่อเราคิดแต่ไม่ทำ”ในทางกลับกันหญิงสาวผู้อัดแน่นไปด้วยเชื้อไฟท่านนี้ได้เริ่มเส้นทางอุตสาหกรรมหนังสือด้วยการฝึกงานกับ Scholastic สำนักพิมพ์ชื่อดังระดับสากลในด้านวรรณกรรมเด็ก และด้วยความที่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมทางพี่เลี้ยงจึงได้แนะนำให้ไปดูแลงานและเรียนรู้กระบวนการของอุตสาหกรรมในแผนกศูนย์กระจายสินค้า และการเริ่มเรียนรู้งานในระยะเวลา 3 เดือนนี้เองคือจุดเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากการเป็นผู้บริหารแบรนด์สินค้าสู่เส้นทางการบริหารธุรกิจที่สร้างขึ้นด้วยความรักในงานหนังสือของคุณแม่ สำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย “นานมีบุ๊คส์”

คิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัดการนับหนึ่งที่นานมีนั้น คุณคิมได้เริ่มงานในแผนกคลังสินค้าซึ่งสอดรับกับที่ฝึกงานมา แต่ครั้งนี้หินกว่าทุกครั้งเพราะต้องทำทุกกระบวนการโดยเริ่มตั้งแต่การเป็นเด็กติดรถส่งหนังสือ ยกของ ทำเพลตหนังสือ ซึ่งหญิงสาวผู้นี้เลือกใช้โอกาสนี้ในการนำเอาช่องว่างของปัญหา มาพูดคุยเชิงบูรณาการเพื่อปรับกระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จากนั้นได้ไปทำงานด้านฝ่ายขาย อาทิ การออกบูทขายหนังสือ การสร้างเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งในส่วนนี้ทำให้เราใกล้ชิดกับผู้อ่านและนำเอาคำติต่างๆมาพัฒนาในงานหนังสืออย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทำให้รู้ความต้องการของผู้บริโภคทำให้เกิดความได้เปรียบในการปรุงแต่งวิชาความรู้ให้ตรงความต้องการตลาดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีระหว่างการทำงานคุณคิมได้มีโอกาสเรียนรู้กับคุณสิโรตม์ จิระประยูร วิทยาการมากความสามารถที่มีประสบการณ์ด้านการทำอุตสาหกรรมหนังสือ ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทุกสายงาน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษ คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา ได้ก้าวสู่การเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมปักหมุดเข็มทิศของนานมีบุ๊คส์เป็น “ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen หรือปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี”

โลกอนาคตของหนังสือจะเป็นดั่งอาทิตย์อัสดงหรืออย่างไร?

คิม เล่าว่า สำหรับพวกเราการเปลี่ยนแปลงคือความท้าทายที่สำคัญ พวกเราหมั่นเพียรในการหาคำตอบว่าจุดเด่นของเราคืออะไร ซึ่งนั้นคือ หนังสือ การศึกษา องค์ความรู้ ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้อ่าน สถาบันครอบครัว เครือข่ายโรงเรียน และสังคม ซึ่งความเข็มแข็งตรงนี้คือย่างก้าวในการยกระดับนานมีบุ๊คส์ จากการเป็นแค่คนทำหนังสือมาเป็น “ผู้ให้บริการด้านการเรียนรู้อย่างครบวงจร” ซึ่งมั่นคงด้วยเสาหลัก 4 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.งานหนังสือสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญของเราในการดำรงต่อไปบนกรอบพื้นฐานความเข้มข้น 2.นวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดใหม่ที่เราค้นหามาจากศูนย์การเรียนรู้ต่างๆทั่วโลก 3.บริการด้านการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ และ 4. Learning Space ศูนย์การเรียนรู้ที่ครบครันไปด้วยเครื่องมือต่างๆและทำเลอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ภายใต้กรอบแนวคิด “ธรรมชาติดลใจให้เราเรียนรู้”

การขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเท่าทันในสังคมไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากกลยุทธ์เสาหลัก 4 ด้าน เราให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรในหลากหลายแง่มุม ยกตัวอย่างเช่น โครงการจิตตปัญญาศึกษา การเข้าร่วมโครงการฝึกสติด้วยการให้ทีมงานได้นั่งสมาธิในทุกวัน ซึ่งสามารถเสริมสร้างสุนทรีย์ด้านการสนทนาของหน่วยงาน ที่สำคัญสามารถทลายกำแพงในใจของบุคคล ก่อเกิดการเกิดการพัฒนาและทำงานข้ามสายงานได้อย่างเต็มใจ หรือจะเป็นการจัดกิจกรรม Sharing and Caring คือการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พูดคุยถึงการอัพเดตต่างๆ นำเสนอความคิดเห็นอื่นๆ โดยยึดหลักข้าไม่ต้องเก่งที่สุด แต่ไม่ต้องอายที่จะถาม เมื่อการพูดคุยสิ้นสุดสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น จะพัฒนาด้านการทำงานของทุกคนให้เกิดความหลากหลายและครอบคลุม ทำให้ภาพรวมของงานออกมาดี แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ตลอดจนเกิดเป็นความภาคภูมิใจในสายงานที่ทำด้วยความสุข

นอกจากภาพใหญ่ของงาน สุขภาพคือสิ่งที่เราห้ามมองข้าม เราควรแบ่งเวลาทั้งรับประทานอาหารและออกกำลังกายให้เกิดความสมดุล ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมยามว่างส่วนตัวของผู้บริหารหญิงท่านนี้และครอบครัวคือการได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติผ่านการเดินป่า ชมเขา และชมบรรยากาศจากกลิ่นอายความบริสุทธิ์ เพราะครอบครัวจงสถิตย์วัฒนา เชื่อเสมอว่า “ธรรมชาติคือสถานที่เติมพลังให้กับร่างกายและจิตใจ”

กว่า 25 ปีของนานมีบุ๊คส์ คำสอนของคุณแม่ที่ว่า “เราต้องทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว ทำงานเชิงพันธมิตร อย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือหรือสอบถาม” คือบทนำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าในการก้าวเดินของเราต่อไปทั้งในวันนี้และอนาคต เพื่อพิสูจน์และตอกย้ำว่าเราคือ “ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen หรือปลูกจิตสำนึกพลเมืองดี” โดยยึดมั่นในหลักการความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จเรา คิม จงสถิตย์วัฒนา ผู้เรียบเรียงและประพันธ์นานมีบุ๊คส์ให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,261 วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


นานมีบุ๊คส์ คิม จงสถิตย์วัฒนา Active Citizen