กองทัพไทย-สหรัฐฯ ยืนยันสัมพันธ์กองทัพแน่นแฟ้น

11 May 2017


วันที่ 11 พ.ค.60--เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก Terrence J. O’Shaughnessy (เทอร์เรนซ์ เจ. โอชอเนสซี) ผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

 
การเยี่ยมคำนับครั้งนี้ พลอากาศเอก เทอร์เรนซ์ เจ. โอชอเนสซี ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ในด้านความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ทั้งสองกองทัพมีการฝึกร่วมทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี โดยเฉพาะการฝึกร่วม - ผสม Cobra Gold ซึ่งเป็นการฝึกร่วมที่มีความหมายและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค

 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ พลอากาศเอก เทอร์เรนซ์ เจ. โอชอเนสซี ที่ให้เกียรติมาเยือน พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป


สหรัฐฯ กองทัพไทย สัมพันธ์กองทัพ