55 องค์กรประมงเดินสายยื่นหนังสือแรงงานขาด-ผ่อนปรนรื้อถอนท่าเทียบเรือเถื่อน

8 May 2017


 

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" วันนี้ (วันที่ 8 พ.ค.2560) พาสมาคมประมง สหกรณ์ประมง และกลุ่มเกษตรกรทำประมงทั่วประเทศ 55 องค์กรเข้ายื่นหนังสือที่กระทรวงแรงงาน เรื่องปัญหาแรงงานขาดแคลน ซึ่งพบว่ามีจำนวนถึง 61,837 คน จึงขอให้จัดตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส บริเวณชายแดน เพื่อเป็นจุดรับส่งแรงงานต่างด้าว พร้อมกับเร่งรัดให้ใช้มาตรา 83 ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558  ให้อธิบดีกรมประมง ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือคนประจำเรือ เพื่อให้ได้แรงงานประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย  และขอผ่อนปรนกฎหมายสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวประมง ผู้ประกอบการเรือ และครอบครัวคนงานที่เป็นลูกจ้างทั้งคนไทยและคนต่างด้าว"หลังจากมายื่นหนังสือที่กระทรวงแรงงานแล้ว จะเดินทางไปต่อที่กระทรวงคมนาคม และในช่วงเวลา 13.30 น. จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง เพราะที่ผ่านมาก่อนในอดีตก่อนที่จะโดนใบเตือนจากสหภาพยุโรป (อียู) กลุ่มประมงไม่เคยมาเรียกร้องอะไรเลย แม้ว่าจะประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่แตก หรือการค้าขายมีปัญหา จะแก้ปัญหาด้วยตนเองมาโดยตลอด แต่วันนี้กฎหมายต่างๆ ที่ออกมาไม่ได้ให้เวลาชาวประมงได้ปรับตัวเลย อยากจะขอความเห็นใจ"


มงคล สุขเจริญคณา ประมง สมาคมประมง