"เทสโก้ โลตัส"เดินหน้าลงทุนในไทย

3 May 2017


เทสโก้ โลตัส ประกาศเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายช่องทางการค้า ยกระดับแผนกอาหารสดเมืองไทย

นายจอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส เปิดเผยว่า แผนการลงทุนในปีนี้ บริษัทมุ่งวน 3 ด้าน ได้แก่ การเปิดสาขาใหม่ในทุกสโตร์ฟอร์แมท การปรับโฉมสาขาเดิม และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ นอกจากนั้นแล้ว เราจะสานต่อแผนงานด้านอาหารสดที่ได้ริเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมา คือการปรับปรุงอาหารสดตลอดเส้นทางซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและทำให้ราคาสินค้าถูกลงสำหรับลูกค้า และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วย

“ปัจจุบันเทสโก้ โลตัส มีสาขาทั้งหมดกว่า 1,900 แห่งใน 73 จังหวัดทั่วประเทศ และช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 3 ช่องทาง โดยในสิ้นปีนี้คคาดว่าจะมีสาขาเพิ่มขึ้นเป๊นเกือบ 2000 แห่ง"

ทั้งนี้งบประมาณส่วนใหญ่ของการลงทุนในปีนี้ จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาซัพพลายเชนอาหารสด เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารสดและในขณะเดียวกันก็ทำให้ราคาถูกลงสำหรับลูกค้าด้วย โดยในการพัฒนาซัพพลายเชนนั้น ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ตันน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรตั้งแต่การวางแผนปริมาณการเพาะปลูก การให้ความรู้ด้านเทคนิคที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ขั้นตอนทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถจำหน่ายให้กับเทสโก้ โลตัส อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมั่นคงมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะลงทุนซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับโรงแพ็คสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า และที่ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้ผลผลิตคงความสดได้นานขึ้น ทั้งการจัดเรียงสินค้าที่สวยงามและกิจกรรมในสาขา รวมไปถึงการให้บริการด้วย”

อย่างไรก็ดีเทสโก้ โลตัส จะเดินหน้าลงทุนเพื่อตรึงราคาสินค้าประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของลูกค้า ปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ปรับลดราคาสินค้าแม่และเด็ก ข้าวสาร และขนมขบเคี้ยวลงถาวร ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า


เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต โลตัส จอห์น คริสตี้