สนามบินสุวรรณภูมิ ปรับปรุงรันเวย์ฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือแล้วเสร็จ พร้อมบริการเที่ยวบินตามปกติ

1 May 2017


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเปิดให้บริการเที่ยวบินขึ้นลงได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เสร็จเร็วกว่าแผนงาน 2 วัน


นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทอท.ได้มีแผนปรับปรุงทางวิ่งฝั่ งตะวันออก (บางส่วน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เป็นระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2560 โดยมีการปิดพื้นที่ทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือ เป็นระยะทาง 935 เมตร เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งนั้น ขณะนี้การดำเนินการดังกล่าวได้ เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นมา และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ทสภ. ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบความพร้อมด้ านมาตรฐานความปลอดภัยของทางวิ่งก่อนทำการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ทางวิ่งฝั่งตะวันออกสามารถเปิดให้บริการเที่ยวบินได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนการดำเนินงาน 2 วัน โดยภายหลังจากการเปิดใช้งานตามปกติ อากาศยานทุกแบบรวมทั้ง A380 ที่บินพิสัยไกล สามารถใช้ทางวิ่งฝั่งตะวันออกเพื่อทำการบินขึ้น-ลงได้ ตามปกติ และ ทสภ สามารถใช้ทางวิ่งทั้ง 2 เส้น ได้อย่างเต็มศักยภาพ คือ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ทำให้สายการบินได้รับความสะดวกในการทำการบินขึ้น – ลง ณ ทสภ.

นายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงทางวิ่งในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็ นผลจากการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบนานนับเดือน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภายใน ทสภ. และหน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา คณะกรรมการดำเนินงานด้านธุรกิ จการบิน (Airline Operators Committee : AOC) สายการบินต่าง ๆ กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงทางวิ่งครั้งนี้ จะทำให้ ทสภ. สามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินที่ เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับการเติบโตด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศได้ ในอนาคต


สนามบินสุวรรณภูมิ ฐานเศรษฐกิจ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ปรับปรุงรันเวย์