เล็งชง"ฉัตรชัย"ตั้งกระทรวงการข้าว หวังให้ชาวนามีบำนาญ

29 April 2017


 

"อุบลศักดิ์" ชง รมว.เกษตร ดันแจ้งเกิด "กระทรวงการข้าว" หวังฉลอง 45 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร ครบวันที่ 1 พ.ค.นี้  หวังให้ชาวนาอายุ 60 ปีมีบำนาญ ดึง ธ.ก.ส.ร่วมปลดหนี้  วงในเผย "ฉัตรชัย" รับปากเป็นประธานเปิดงานพร้อมร่อนหนังสือแสดงความยินดี

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงามประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า  ทางกลุ่มเกษตรกร จะยื่นหนังสือให้กับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการตั้งกระทรวงการข้าว เพื่อหวังให้เป็นของขวัญชาวนา ในการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรครบ 45 ปี ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 สาเหตุที่ต้องตั้งกระทรวงขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลให้ชาวนาอายุ 60 ปีต้องมีบำนาญ และจะดึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มาร่วมปลดหนี้กลุ่มเกษตรกรกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 7,384 กลุ่ม มีสมาชิก 11 ล้านครัวเรือน อาทิ กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำไร่  และกลุ่มเกษตรกรประมง เป็นต้น

สำหรับที่มาของกลุ่มเกษตรกร เริ่มมีการรวมตัวกันครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2498 อย่างไม่เป็นทางการเรียกว่า "กลุ่มชาวนา" และหลังจากนั้นทางราชการได้ส่งเสริมให้ตั้งกลุ่มชาวนาขยายไปทั่วประเทศ โดยใช้การจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน แต่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลจนเมื่อกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 กลุ่มชาวนาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อให้มีความหมายกว้างขึ้น สามารถครอบคลุมอาชีพการเกษตรทุกสาขา ซึ่งได้ขยายเพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับ

"ช่วงแรกกลุ่มเกษตรกรมิได้เป็นนิติบุคคลไม่สามารถดำเนินธุรกิจการค้าได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงพยายามหาทางสนับสนุนให้มีกฎหมายรับรองกลุ่มเกษตรกรให้เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้เสนอกฎหมายให้รัฐบาลพิจารณา เมื่อปี พ.ศ.2504 เป็นเวลา 10 ปีเศษ รัฐบาลจึงได้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 140-141 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 โดยแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรโดยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและสามารถดำเนินธุรกิจได้

นายอุบลศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในวันที่ 1 พฤษภาคม  เป็นประจำทุกปี ทางกลุ่มจะถือว่าเป็นก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทย จนถึงปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรไทยได้ก่อตั้งมาครบรอบ 45 ปี โดยในปีนี้จะจัดงานที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับปาถกฐาพิเศษ "นโยบายส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง" ซึงภายในงานจะมีนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร จะใช้บริเวณตั้งแต่ทางเข้างานจนกระทั่งภายในงาน เพราะกลุ่มเกษตรกรมีจำนวนมากที่มีศักยภาพอยากจะโชว์ผลิตภัณฑ์ให้รัฐมนตรีชมอย่างใกล้ชิด

 

 

 


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการข้าว