ชไนเดอร์ฯ ชู‘Life Is On’ กลยุทธ์แบรนด์ใหม่ทั่วโลก

25 October 2015


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ปรับกลยุทธ์แบรนด์ใหม่ทั่วโลก ภายใต้แนวคิด "Life Is On"รองรับจุดเปลี่ยนจากภาพรวมของธุรกิจ สังคม และการอยู่อาศัย ที่มีการพัฒนาสู่สังคมเมือง การแปลงข้อมูลมาสู่ดิจิตอล และการปรับสู่ยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายมาร์ค เพลิทิเยร์ ประธาน บริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ภายใต้แบรนด์ใหม่ทั่วโลก ในชื่อว่า Life Is On รองรับจุดเปลี่ยนจากภาพรวมของธุรกิจ สังคม และการอยู่อาศัย ที่มีการพัฒนาสู่สังคมเมือง การแปลงข้อมูลมาสู่ดิจิตอล และการปรับสู่ยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้กลยุทธ์แบรนด์ Life Is On จะขับเคลื่อนโดยแนวทางของอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Thing) หรือ IoT โดยจะนำไปสู่กระบวนการที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เชื่อมต่อและเข้าถึงสิ่งต่างๆ ง่ายขึ้น

โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติการ (OT – Operational Technology) เชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุม และการใช้ระบบออโตเมชัน จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้สูงสุดในการบริหารจัดการ ควบคุมอุปกรณ์ หรือโซลูชันทางไกลข้ามซีกโลก ทั้งยังช่วยให้ความสะดวกในการบำรุงรักษาที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมไปถึงระบบวิเคราะห์ที่ล้ำหน้า หรือการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ที่ให้เห็นภาพชัดเจนที่สุด เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่เฉียบขาด และแม่นยำทางธุรกิจต่างๆ

นอกจากนี้จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนโฉมองค์กรและธุรกิจมาสู่การเป็นองค์กรที่เชื่อมต่อกันในยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยในการดำเนินงานในเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงงานผลิต ดาต้าเซ็นเตอร์ อาคาร ที่พักอาศัย หรือเมือง และเครือข่ายต่างๆ รวมถึงพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมทั่วโลก

"IoT กำลังเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมของประเทศไทย และด้วยระบบการดำเนินงาน IoT จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในเชิงธุรกิจ จากการนำ IoT มาปรับใช้ การเปลี่ยนแปลงเกิดมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อถึงกันจะยิ่งช่วยให้เราขยายฐานโซลูชันและการบริการของเราได้มากยิ่งขึ้น และลูกค้าของเรากำลังมองเห็นประโยชน์ที่ได้จากการใช้โซลูชันที่ช่วยให้กระบวนการทำงานต่างๆ ดำเนินไปได้แบบอัตโนมัติ และยังช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น"

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneider_Electric_2007.svg

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3098 วันที่ 22 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

 


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Life Is On ยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายมาร์ค เพลิทิเยร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด Internet of Thing อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง IoT Operational Technology