แอร์เอเชียเจแปนได้ทุนใหม่ ตีปีกบินญี่ปุ่น-ไทเปต้นปี

21 October 2015


แอร์เอเชียเจแปน ตีปีกหลังได้AOL จากญี่ปุ่น วางแผนใช้สนามบินชูบุเซนแทรร์ "ไอจิ"เป็นฮับบินเชื่อมในประเทศสู่ซัปโปโร เซนไดและสยายปีกบินรูตตปท.สู่ไทเป พร้อมบินปี 59
นายโยชิโนริ โอดะกิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแอร์เอเชียเจแปน กล่าวว่า สายการบินได้รับมอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการทางอากาศ (Air Operator's Certificate) จากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินอากาศ โดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) ภายใต้ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ มาตราที่ 100 ว่าด้วยกฎหมายการบินของประเทศญี่ปุ่นแล้วซึ่งสายการบินแอร์เอเชียเจแปนวางแผนจะเริ่มให้บริการในเชิงพาณิชย์จากฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซนแทรร์ จังหวัดไอจิ ไปยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ เมืองซัปโปโร ท่าอากาศยานเซนได เมืองเซนได และท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน เมืองไทเป ภายในฤดูใบไม้ผลิต (ราวมีนาคม - พฤษภาคม) ของปี 2559

นายโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย กล่าวว่า การได้กลับมาสู่น่านฟ้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งร่วมกับพันธมิตรภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันในการก้าวไปสู่การเปลี่ยนวิถีการเดินทางของผู้คนในประเทศญี่ปุ่น จากฐานปฏิบัติการบินของแอร์เอเชีย เจแปนที่ชูบุเซนแทรร์และเส้นทางบินการใหม่ๆไม่ได้เป็นการมองแค่เพียงการทำให้คนญี่ปุ่นสามารถเดินทางตรงไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกสบายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเชื่อมต่อไปทั่วทั่งทวีปเอเชียผ่านเครือข่ายการบินอันแข็งแกร่งของแอร์เอเชียอีกด้วย
อนึ่งเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้แอร์เอเชีย กรุ๊ป ได้เคยร่วมลงทุนจัดตั้งสายการบินต้นทุนต่ำในญี่ปุ่น ร่วมกับสายการบินเอเอ็นเอ แต่ต่อมาได้ยุติแผนการร่วมทุน และมีการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ จนได้บริษัท Octave, Rakuten, Norvir และ Alpen เข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ในการจัดตั้งแอร์เอเชียเจแปน โดยแอร์เอเชียกรุ๊ปถือหุ้น 49%

https://en.wikipedia.org/wiki/AirAsia_Japan

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3098 วันที่ 22 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558


AOL แอร์เอเชียเจแปน ญี่ปุ่น-ไทเป สนามบินชูบุเซนแทรร์ ซัปโปโร เซนได นายโยชิโนริ โอดะกิริ Air Operator's Certificate กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว Ministry of Land Infrastructure Transport and Tourism ไอจิ นิวชิโตเซะ ไต้หวัน เถาหยวน นายโทนี่ เฟอร์นานเดส แอร์เอเชีย กรุ๊ป สายการบินเอเอ็นเอ สายการบินต้นทุนต่ำ