ที่นี่ไม่มีความลับ : "เดดล็อก"ศาลรัฐธรรมนูญ

26 April 2017


ที่นี่ไม่มีความลับ

โดย : เอราวัณ
"เดดล็อก"ศาลรัฐธรรมนูญ
คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 26/2560 ลงวันที่20 เมษายน 2560 เป็นคำสั่งแรกและคำสั่งเดียวในขณะนี้ที่เกิดขึ้น หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่กังขาในแวดวงนักกฎหมายและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าคำสั่งนี้ส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

เพราะคำสั่งนี้เป็นการระงับการใช้กฎหมายในการสวรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะหมดวาระลงในวันที่ 27 พษภาคมนี้ จำนวน 5ท่าน อันประกอบด้วย นุรักษ์ มาประณีต ,ชัช ชลวร, บุญส่ง กุลบุปผา, อุดมศักดิ์ นิติมนตรี และจรัญ ภักดีธนากุล

ก่อนหน้ารัฐธรรมนูญประกาศใช้วันเดียว "ลุงตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจ ม. 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ให้สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะว่างลง แต่ 15 วันค่อยมาคิดใหม่สั่งให้ยกเลิกด้วยเหตุผลให้รอกฏหมายลูก หรือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศใช้เลยทีเดียว เพราะมีการประสานกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญของ มีชัย ฤชุพันธุ์ ให้เร่งร่างกฎหมายลูกฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ต่อจากกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพรรคการเมือง เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร็ว

ระยะเวลาเพียง 15 วันในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ออกไปสะท้อนถึงความไม่รอบคอบ และ “ไม่รอบด้าน” ในการออกกฎหมาย และสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ

แต่รอบนี้มีการประเมินแล้วว่า คงไม่มีใครยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การใช้ ม.44 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะยื่นไปศาลรัฐธรรมนูญก็อาจตีความว่าไม่ขัด แต่วงสนทนาของตุลาการฯ ภายในบอกว่ายื่นมาก็พิจารณาไม่ได้เนื่องจาก 5ตุลาการฯ ที่ได้รับประโยชน์จากคำสั่งนี้ จะไม่มีสิทธิพิจารณา เนื่องจากมีส่วนได้เสียกับประเด็นนี้ จึงทำให้เหลือตุลาการฯที่มีสิทธิพิจารณาได้เพียง 4 คน จึงไม่ครบองค์ประชุมอยู่ดี

กลายเป็น "เดดล็อก" ในปมเรื่องนี้ที่คิดรอบคอบแล้วว่าออกคำสั่ง ม.44 ครั้งนี้ ไม่สามารถวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญได้หรือไม่

ทั้งหมดที่รอเวลาในการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตามกฎหมายใหม่ เพื่อให้ "set zero" กรรมการในองค์กรอิสระใหม่พร้อมๆ กันนอกจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วยังมี กกต. และป.ป.ช.ที่กรรมการบางคนมีคุณสมบัติขัดกับกฎหมายใหม่ คราวนี้ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของ"มีชัย ฤชุพันธุ์ " ในการ "set zero"องค์กรอิสระทั้งหมด
คอลัมน์ : ที่นี่ไม่มีความลับ /หนังสืมพิมพ์ฐานฐานเศรษบกิจ /ฉบับ 3256 ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.2560


รัฐธรรมนูญ ที่นี่ไม่มีความลับ เอราวัณ ธรรมนูญ