ปูนซิเมนต์ไทยกำไร 1.73 หมื่นล้านเติบโต 29%

26 April 2017


“ปูนซิเมนต์ไทย” อวดกำไรไตรมาสแรกเติบโต 29% จากงวดเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์ราคาเคมีภัณฑ์สูงขึ้น หนุนธุรกิจโต กวาดรายได้ 1.16 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560 กำไรสุทธิ 17,385.80 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 14.49 บาท เพิ่มขึ้น 29% จากงวเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 13,487.69 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 11.24 บาท

ทั้งนี้ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากธุรกิจเคมีภัณฑ์มีผลงานดีขึ้น ประกอบกับมีกำไรในรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำสุทธิภาษีประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยมี EBITDA เท่ากับ 28,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยบริษัทมีรายได้จากการขาย 116,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน กำไรสุทธิสำหรับงวดเพิ่มขึ้น 39% ตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมีภัณฑ์ รวมทั้งจากปัจจัยตามฤดูกาลของธุรกิจซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและมีกำไรในรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำสุทธิประมาณ 1,900 ล้านบาท มี EBITDA เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสก่อนและมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 17% จากไตรมาสก่อน จากปริมาณขายที่กลับมาหลังจากการหยุดซ่อมบำรุงของโรงงานโอเลฟินส์ รวมทั้งจากปัจจัยตามฤดูกาลของธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นอกจากนี้ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,660 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์มีส่วนต่างราคาเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนมาจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์ 4,677 ล้านบาทและจากธุรกิจอื่น 881 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทมีเงินปันผลรับไตรมาส 1 จำนวน 2,625 ล้านบาท


กำไร ปูนซิเมนต์ไทย SCC