ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  เเจ้งปรับราคาค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องใหม่

21 April 2017


21 เม.ย.60-สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  เเจ้งปรับราคาค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เป็นอัตราใหม่ โดยเส้นทางดอนเมือง-โอซาก้าและเซี่ยงไฮ้ อัตรา

- 20 กิโลกรัม  900 บาท

- 25 กิโลกรัม 1,080 บาท

- 30 กิโลกรัม 1,250 บาท

- 40 กิโลกรัม 2,100 บาท

เเละดอนเมือง-โตเกียวและโซล อัตรา

- 20 กิโลกรัม  1,000 บาท

- 25 กิโลกรัม 1,200 บาท

- 30 กิโลกรัม 1,400 บาท

- 40 กิโลกรัม 2,340 บาท

โดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักสัมภาระที่เลือกซื้อ และเส้นทางบินที่เดินทาง เพื่อให้สะท้อนกับต้นทุนที่เเท้จริง

ทั้งนี้การปรับอัตราโหลดสัมภาระดังกล่าวมีผลตั้งแต่การทำรายการวันที่ 21 เมษายน 60 เป็นต้นไป และไม่มีผลย้อนหลังกับผู้โดยสารที่ทำการจองน้ำหนักสัมภาระไว้แล้ว


ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ค่าโหลด สัมภาระ