GLANDRTเทรดวันแรกแจกกำไร 14%

21 April 2017


หน่วยทรัสต์ GLANDRT เคาะซื้อขายวันแรกราคาพุ่ง 14% "ผู้จัดการกองทัรสต์" ประเมินความต้องการเช่าอาคารสำนักงานย่าน New CBD เพิ่มต่อเนื่อง หนุนค่าเช่าพื้นขยับ

หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ หรือ GLANDRT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 21 เม.ย.เป็นวันแรก ปิดตลาดที่ราคา 11.40 บาท บวก 1.40 บาท หรือ 14% จากราคาเสนอขายครั้งแรก (ไอพีโอ) หน่วยละ 10.00 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 732.30 ล้านบาท
สำหรับความเคลี่อนไหวของราคาหน่วยทรัสต์ เปิดตลาดที่ 10.30 บาท บวก 30 สตางค์ หรือ 3% จากราคาไอพีโอ ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวัน หลังจากนั้นราคาขยับขึ้นต่อเนื่อง แตะสูงสุดที่ 11.60 บาท ก่อนย่อตัวลงปิดที่ 11.50 บาท

ทั้งนี้ GLANDRTลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เป็นระยะเวลา 17 ปี 7 เดือน รวมมูลค่า 4,997.69 ล้านบาท ซึ่งมีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งในย่าน New CBD ของกรุงเทพฯ โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัท GLAND

นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ กรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า อาคารสำนักงานให้เช่าในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อ เนื่อง จากปัจจัยมีอุปทานเหลืออยู่น้อยสวนทางกับความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ อัตราค่าเช่าพื้นที่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ทุกปี โดยเฉพาะในทำเลย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ เช่น รัชดา-พระราม9 ซึ่งเป็นบริเวณที่บริษัทฯ ต่างๆ ให้ความสนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานระดับเกรดเอ ส่งผลให้ราคาค่าเช่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 9% ใน 3-5 ปีข้างหน้า

บริษัทฯ จึงมั่นใจในศักยภาพของทรัพย์สินที่ GLANDRT เข้าลงทุน โดยโครงการ ‘เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส’ เป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าเกรด B+ ถึง A มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 62,950 ตารางเมตร ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เช่าเป็นอย่างดี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานอยู่ที่ 95% เช่นเดียวกับโครงการ ‘ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์’ ที่เป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าเกรด A มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 18,527 ตารางเมตร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี Unilever ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้านสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นผู้เช่าพื้นที่เต็ม 100% ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่ดีมาก


GLANDRT เทรด