กพท.สร้างมาตรฐานทางการบิน มอบ AOC ให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย‎

21 April 2017


รายงายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  เผยว่า การออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re-certification) ให้กับสายการบิน Thai AirAsia ‎ในวันนี้ (21 เมษายน 2560) ถือเป็นความคืบหน้าในการเดินหน้าสร้างมาตรฐานทางการบินของประเทศไทย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มอบ AOC ให้กับสายการบิน Bangkok Airways เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560   และสายการบินที่จะได้รับมอบ AOC ต่อไปคือ Thai Airways ในเร็ววันนี้

ขณะที่ความคืบหน้าในการประเมินอีก 6 สายการบินในกลุ่มแรกนั้น มี 4 สายการบินอยู่ในขั้นตอนที่ 4 คือการตรวจสอบภาคปฏิบัติแล้ว โดย Thai Smile Airways และ Thai AirAsia X อยู่ในช่วงเริ่มขั้นตอนที่ 4.1   ซึ่งเป็นการตรวจสอบสำนักงาน ขณะที่อีก 2 สายการบิน คือ Nok Air และ NokScoot อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่องและคาดว่าน่าจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4.2 การตรวจสอบภาคอากาศ ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้  ส่วนสายการบินในกลุ่มแรกที่กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ 3 การตรวจเอกสาร คือ K-Mile Air และ Orient Thai Airlines ซึ่งเป็นขั้นตอนเดียวกันกับอีก 3 สายการบินจากกลุ่มที่ 2 คือ Thai Lion Air, NewGen Airways และ Mjets

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (SSC) 33 ข้อ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับปรุงทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ขั้นตอนการทำงาน, คู่มือ Checklist, แบบฟอร์มสำคัญ รวมถึงจัดการอบรมที่เหมาะสมให้กับพนักงานและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนปรับปรุงการตรวจประเมินออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO กำหนด โดยขณะนี้มีความก้าวหน้าในการแก้ไข SSC มากกว่าร้อยละ 75 แล้ว      และล่าสุดได้แจ้งความคืบหน้าต่อ ICAO ผ่านระบบ On line Framework (OLF) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560   คาดว่า กพท. จะสามารถยื่นเรื่องเชิญให้ ICAO มาตรวจสอบ ICVM (ICAO Coordinated Validation Mission) เพื่อขอปลดธงแดงได้ภายในเวลาที่กำหนดคือ 30 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของ ICAO ได้กำหนดให้หลังจากเดือนมิถุนายน สายการบินที่ไม่ผ่านการประเมินจะต้องหยุดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ กพท. จึงได้เชิญ 16 สายการบิน มาร่วมประชุมเพื่อแจ้งเงื่อนไขและรับฟัง  ความคิดเห็นจากสายการบินไปแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า “ไทยแอร์เอเชีย ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศ มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากล รวมทั้งการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอด โดยตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบและประเมินผล จนสามารถผ่านการตรวจสอบครบในทุกขั้นตอน โดยได้รับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐาน ICAO ในฐานะสายการบินราคาประหยัดรายแรกของประเทศไทย ในวันนี้”

ทั้งนี้การได้รับใบรับรองดังกล่าว นอกจากเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานของทางสายการบินแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งทางสายการบินก็เชื่อมั่นและยินดีที่จะร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปลดธงแดงได้ตามกรอบที่วางเอาไว้


กพท. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไทยแอร์เอเชีย การบิน