สสว.พาเอสเอ็มอีลุยขายสินค้าตะวันออกลาง

21 April 2017


สสว. เตรียมพาผู้ประกอบการไทยต่อยอดเปิดตลาดตะวันออกกลางในงาน Thai Trade Exhibition Oman 2017 ตั้งเป้าขยายธุรกิจให้มียอดขายเติบโต 3 เท่าในปี 2563 ให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

นางชไมพร เจือเจริญ ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้านการประสานงานการตลาดต่างประเทศ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการนำสินค้าและบริการไปเปิดตลาดในประเทศตะวันออกกลางในปีนี้ ได้เตรียมคัดเลือกผู้ประกอบการเดินทางไปแนะนำสินค้าและบริการพร้อมเจรจาธุรกิจในงาน Thai Trade Exhibition Oman 2017 ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคมนี้ ณ โอมาน คอนเวนชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ มัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน

ทั้งนี้ สสว. เป็นหน่วยงานแรกที่สนับสนุน SMEs ไทย อย่างเป็นรูปธรรม ในการพาผู้ประกอบการ SMEs ไทยไปเปิดตลาดในตะวันออกกลาง โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแสดงสินค้าและการเดินทางบางส่วน จึงอยากให้ผู้ประกอบการไทยรักษามาตรฐานสินค้าให้ยั่งยืน เราตั้งเป้าว่า จะช่วยให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจให้มียอดขายเติบโต 3 เท่าในปี 2563 และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ในที่สุด

นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทยในดูไบ และรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวว่า SMEs ไทยในมุมมองของตะวันออกกลางมองว่าเป็นสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ในแต่ละปีอัตราการเพิ่มของชาวตะวันออกกลางเข้ามาหาลู่ทางในการนำสินค้าไปไปจำหน่ายมากขึ้น ภาษาไม่ใช่อุปสรรคในการสื่อสาร คุณภาพสินค้าเป็นจุดแข็ง สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ เครื่องสำอางที่มีสีสัน เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เป็นสินค้าที่กำลังได้รับความสนใจสูงสุด ตลาดตะวันออกกลางเป็นตลาดทีมีศักยภาพและกำลังซื้อสูง ประชากรกำลังขยายตัว ประชากรอยู่ในวัยทำงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอมานกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ สนามบินแห่งใหม่ จะทำให้โอมานกลายเป็นเป็นประตูการค้าระหว่างอาเซียนกับตะวันกลางในอนาคตอันใกล้นี้

นายกฤษณ์ แจ้งจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษํท เอ็ม.วาย. อาร์. คอสเมติก โซลูชั่น จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง กล่าวว่า จากการที่เป็นสมาชิก สสว. ได้รับข่าวสารเรื่องการเดินทางไปแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 35 ผู้ประกอบการในการเดินทางไป พบว่า โอมานมีกำลังซื้อ แต่ไม่มีทรัพยากรที่จำนำมาผลิต เน้นนำเข้าสินค้ามาอุปโภค บริโภค และผู้หญิงมีศักยภาพในการใช้จ่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้าที่ทำจากไม้กฤษณา เช่น น้ำหอม และกลิ่นตะไคร้ได้รับความนิยมสูงสุด


เอสเอ็มอี สสว. ตะวันออกลาง