ท็อปส์ เปิด “GI Corner” หนุนสินค้าคุณภาพเกษตรกร

20 April 2017


นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด  จัดพิธีเปิดมุมจำหน่ายสินค้า GI Corner คิกออฟเปิด 2 สาขาที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต แจ้งวัฒนะ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ชิดลม พร้อมประกาศขยายเพิ่มกว่า 100 จุด ภายในสิ้นปี ขึ้นแท่นซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่จำหน่ายสินค้า GI ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุด จำนวน 29 รายการ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มาร่วมงานด้วย ณ ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสดและบริหารจัดซื้อ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลฯ กล่าวว่า ท็อปส์ใช้นโยบายการทำงานร่วมกับเกษตรกร ต่อยอดด้วยการทำโครงการ "ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ" เมื่อปี 2559 ส่วนการผลักดันให้เกษตรกรและชุมชน นำสินค้ามาขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพราะนอกจากจะช่วยให้ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือแล้ว ยังได้ราคาที่เพิ่มขึ้นด้วย

ขณะที่กลุ่มสินค้า GI ที่จะนำมาวางขาย มีแล้ว 29 รายการ จดทะเบียนแล้ว 11 รายการที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

ด้านนางสาวประภาภรณ์ คัมภิรานนท์ หัวหน้ากลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนวญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปีนี้ภาครัฐต้องขึ้นทะเบียน GI ให้ได้ทุกจังหวัด เป็นโครงการ 1 จังหวัดต่อ 1 สินค้า GI ตอนนี้มีอีก 8 จังหวัด ที่ยังไม่มีผลผลิต คือ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี กระบี่ ระนอง สมุทรสาคร สระแก้ว สตูล สิงบุรี โดยผลิตผลที่ได้ต้องเชื่อมโยงกับพื้นที่ เช่น หอยชักตีนกระบี่ ข้างสังข์หยด พัทลุง

การส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียน เพื่อคุ้มครองชื่อทั้งคำ เช่น ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวสังข์หยดพัทลุง เพื่อไม่ให้คนสับสนหลงผิดในชื่อของสินค้า เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว สินค้าต้องสามารถตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับได้ และเมื่อสินค้ามีคุณภาพดีแล้ว กรมฯ ก็จะส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดงาน จีไอมาร์เก็ต ไอพีแฟร์ และการส่งเส


ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตติ้ง สินค้า GI