ที่นี่ไม่มีความลับ : NGO อย่าถ่วงพัฒนาชาติ

19 April 2017


ที่นี่ไม่มีความลับ

โดย : เอราวัณ

NGO อย่าถ่วงพัฒนาชาติ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังให้ทีมเศรษฐกิจของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เดินหน้าเต็มกำลังในโครงการอภิมหาโปรเจกต์ "ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" หรือ EEC เป็นการสานงานต่อจากโครงการอีสเทิร์น ซีบอร์ด ต่อจากสมัย "โชติช่วงชัชวาลย์" ที่เริ่มต้นในยุค พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

กว่า 30 ปีผ่านไปประเทศไทยแทบจะไม่มีโครงการขนาดใหญ่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ดร.สมคิด จึงหวังว่า EEC จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ มีการวางเป้าหมายว่าจะมีการลงทุนหลายล้านล้านบาท ในอุตสาหกรรมอันทันสมัย จะมีการจ้างงานเบื้องต้นได้ถึง 2.3 ล้านคน (แรงงานมีในมือ)

แต่การจะให้ต่างชาติขนเงินและทรัพยากรมาลงทุน ก็ต้องแก้เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน เงื่อนไขหนึ่งคือระยะเวลาการเช่าที่ดินในที่ตั้งที่จะมาลงทุน ซึ่งถ้าให้เวลาเช่าปกติ 30-50 ปี อาจจะเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องดีดลูกคิดหลายรอบว่าจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ จึงเป็นที่มาที่จะให้เช่า 50 ปี และต่อได้อีก 49 ปีรวม 99 ปี

ฉับพลันที่มีแนวคิดนี้ขึ้นมา เอ็นจีโอ อย่าง ศรีสุวรรณ จรรยา ก็ออกมาคัดค้านทันที ยกเหตุผลนานาประการ เช่นจะขัดรัฐธรรมนูญบ้าง ไปจนถึงอ้างว่า "ยกสิทธิเหนือแผ่นดินไทยให้ต่างชาติ" หรือเหตุผลในการคัดค้านที่ว่าทุกวันนี้คนไทยยังมีปัญหาที่ดินทำกิน จะให้ต่างชาติเช่าระยะยาวเลยชั่วอายุคน สรุปที่ยกมาทั้งหมดคือคัดค้านโครงการนี้ว่างั้นเถอะ

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการคัดค้านของ ศรีสุวรรณ คือรัฐบาลจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะขัดต่อรัฐธรรมูญ ถ้ามีการดึงดันในเรื่องที่ขัดรัฐธรรมนูญ รัฐบาลก็ไปไม่รอด

แต่ที่ต้องแย้งคำกล่าวอ้างของนักคัดค้านอย่าง ศรีสุวรรณ ที่อ้างว่า "ยกสิทธิเหนือแผ่นดินไทยให้ต่างชาติ"นั้น ยังไม่เห็นว่า ดร.สมคิด และทีมไปยกสิทธิที่ว่านั้นให้ มันคนละเรื่องกับการที่ประเทศไทย (สยาม ในขณะนั้น) "เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต" ตามสนธิสัญญาเบาริ่ง พ.ศ.2398 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพราะสมัยนั้น สยามถูกบังคับทำสัญญาให้ "เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต" คือถ้ามีคดีความกับคนอังกฤษก็ต้องขึ้นศาลอังกฤษ ใช้กฎหมายอังกฤษ

แต่การให้เช่าที่ดินเพื่อมาลงทุนนั้นยังไงก็ต้องขึ้นศาลไทยและใช้กฎหมายไทย เพราะมาทำสัญญาเช่าภายใต้กฎหมายไทย

ส่วนเรื่องเช่าระยะยาวก็ไม่เป็นประเด็นที่น่าวิตก เช่าก็คือเช่า คนเช่าไม่ว่าใครก็ไม่สามารถยกผืนแผ่นดินออกไปได้ หมดสัญญา หรือฝ่าฝืนสัญญาเราก็เอาคืนมาได้

เห็นอังกฤษเช่าเกาะฮ่องกงจากจีน 99 ปี ก็ไม่สามารถลากเกาะฮ่องกงไปได้ เมื่อถึงเวลาต้องคืนให้จีน ที่สำคัญฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางการเงิน การท่องเที่ยวและการค้า ตลอดจนความทันสมัยของโลกในปัจจุบัน

เดินหน้าเพื่อความรุ่งเรืองและการเติบโตของประเทศเถอะ อย่าให้ความคิดเหล่านี้ขัดความเจริญของประเทศชาติเลย เพียงแต่การเดินหน้าเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามหลักของกฎหมายไทยทุกประการ และรัฐบาลจะกลายเป็นผู้สร้างอนุสาวรีย์แห่งการพัฒนา เหมือนครั้งที่ “ป๋าเปรม” ใช้คำว่า "โชติช่วงชัชวาลย์" จึงยังคงเป็นที่จดจำของคนในชาติ

คอลัมน์ :  ที่นี่ไม่มีความลับ/ หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ /ฉบับ 3254 ระหว่าง 20-22 เม.ย.2560


EEC ข่าวเด่น ที่นี่ไม่มีความลับ เอราวัณ โชติช่วงชัชวาลย์ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก