อมตะเตรียมพื้นที่หมื่นไร่รับลงทุนอีอีซี

17 April 2017


อมตะ”เผยนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ รอลุ้น พ.ร.บ.  เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คลอดกลางปีนี้  หลายรายสนใจสอบถามสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก มั่นใจหลัง พ.ร.บ. เดินหน้า กระตุ้นการเคลื่อนไหวนักลงทุนในหลายกลุ่ม เข้ามาลงทุนเพิ่ม ทั้งญี่ปุ่น จีน และยุโรป

นายวิบูลย์  กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด    บริษัท อมตะ คอปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศต่อโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:EEC) ขณะนี้ ยอมรับว่ามีการตื่นตัวในการติดต่อสอบถามถึงความคืบหน้าของการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆในด้านการลงทุน  เชื่อมั่นว่า เมื่อ พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.......... ผ่านความเห็นชอบจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่าจะมีการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบ ในช่วงกลางปีนี้ จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการลงทุนของประเทศอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการแข่งขันของประเทศไทย ให้กลับมามีศักยภาพมากขึ้น และอาจจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจ(GDP )ในประเทศมากกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้อยู่ที่  3.5-4 %

“การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ถือเป็นพื้นที่ที่สามารถต่อยอดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะแผนการลงทุนของรัฐที่สามารถเข้าไปพัฒนาได้ทันที เพราะมีพื้นฐานด้านการลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามา ด้วยความพร้อมในทุกด้าน ทั้งระบบสาธารณูปโภค และการลงทุนที่มีอยู่เดิม ถือเป็น สปริงบอร์ดชั้นดี ของประเทศ นับว่าเป็นแนวทางที่รัฐบาลมาถูกทางแล้ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางในการบริหารของรัฐบาลที่จะลำดับความสำคัญด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองกับความต้องการของนักลงทุน”นายวิบูลย์กล่าว

สำหรับการเตรียมพร้อมของบริษัทในกลุ่มอมตะ เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ บริษัทมีที่ดินรองรับไว้อยู่แล้วกว่า 10,000 ไร่ ทั้งในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง โดยจะเป็นการทยอยพัฒนาแบ่งเป็นเฟส ภายใน 5 ปี เริ่มต้นจากปี 2560 โดยวางเป้าหมายการพัฒนาไว้ 1,000-2,000 ไร่ต่อปี

ทั้งนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ 10 อุตสาหกรรม นักลงทุนเริ่มมีการติดต่อ และสนใจในข้อมูลของพื้นที่การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์ไฮเทค อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งการตัดสินใจเข้าใช้พื้นที่ประกอบการ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่นักลงทุนจะตัดสินและเลือกใช้บริการ ซึ่งอมตะกรุ๊ปมีพื้นที่พร้อมรองรับทุกโซน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่อมตะ มีไว้บริการนักลงทุนอย่างครบวงจร

อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในกรอบของสิทธิประโยชน์พิเศษทางด้านภาษี ของ EEC ทั้ง จากประเทศญี่ปุ่น จีน ยุโรป และในแถบเอเชีย  โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ดินในปี2560 ไว้ที่ประมาณ 1,000 ไร่


อีอีซี อมตะ พื้นที่