กระทรวงอุตฯเปิดศูนย์เรียนรู้รับรถยนต์อีวี

17 April 2017


กระทรวงอุตสาหกรรมผุด 2 โครงการบูมรถยนต์ไฟฟ้า เตรียมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ไตรมาสที่ 3 ปี 60

นายสมชาย หาญหิรัญ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2560 ว่า ปีนี้คาดการณ์ว่าจะมียอดการผลิตรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคัน เป็นการจำหน่ายในประเทศ 8 แสนคันและส่งออก 1.2 ล้านคัน แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยจะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์โลก ที่ผ่านมาได้ผูกโยงกับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต เช่น รถอีโคคาร์ รถที่ปล่อย CO2 น้อยและมีอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยสูงจะมีภาระภาษีลดลง โดยรถยนต์ในอนาคตจะมีคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด และปลอดภัย”
การออกมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศ จะทำให้ไทยมุ่งสู่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมฯ รถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เพื่อให้ครอบคลุมเทคโนโลยีของแต่ละค่ายที่มีทิศทางที่แตกต่างกัน เช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฮบริดปลั๊กอิน รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ รวมถึงชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า  โดยการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้เวลาอีกพอสมควร ถ้าไม่เริ่มวันนี้จะช้าทั้งนี้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการเป็นผู้นำการผลิตรถยนต์ของไทย

“ปัจจุบัน กระทรวงฯมี ๒ โครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ คือ 1.การจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยางล้อและยานยนต์ ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ท็อบเทนของโลก ได้มีฐานการผลิตในไทยแล้ว 5 ราย และมีโอกาสที่ขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้น หรือดึงดูดรายใหม่ให้เข้ามา 2.โครงการศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และส่งเสริมผู้ประกอบการรถยนต์เทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อให้เกิดอุปสงค์และอุปทานเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้ประเทศที่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากมี จีน สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ และเนเธอร์แลนด์” นายสมชาย กล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าวมี 3 กิจกรรมหลัก คือ (1) การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน รวมถึงสถานีประจุไฟฟ้าต้นแบบ (2) การจัดทำข้อมูลรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และ (3) การประชาสัมพันธ์ โดยส่วนของการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะจัดเป็นนิทรรศการในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี 2560 และจะมีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการช่วงไตรมาส 3
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต่อไปว่า การสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศ จะต้องมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสร้างอุปทานด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุน เช่น เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ การให้สิทธินำเข้ารถไฟฟ้ามาทดสอบตลาด แผนการพัฒนาห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) แผนจัดการแบตเตอรี่ที่หมดอายุ ฯลฯ และมาตรการกระตุ้นตลาดในประเทศ เช่น การมาตรฐานเต้ารับเต้าเสียบ การสนับสนุนการจัดซื้อรถไฟฟ้าของภาครัฐ เป็นต้น

 


รถยนต์ไฟฟ้า ศูนย์เรียนรู้ รถยนต์อีวี