สงกรานต์แบบ'รักน้ำ'

14 April 2017


โครงการ "รักน้ำ" โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เป็นโครงการกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ประเทศไทย ดำเนินการต่อเนื่อง ด้วยความที่ "โคคา-โคลา" อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและใช้น้ำเป็นวัตถุดิบหลัก เรื่องน้ำจึงเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ถือเป็นความสามารถหลักในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป้าหมายของโครงการ "รักน้ำ" คือ "การคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติ" โดยการคืนน้ำสู่ชุมชน และธรรมชาติอย่างปลอดภัย ในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มภายในปี 2563 ผ่านการทำงานทั้งที่ผสานอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และการทำโครงการกับชุมชนและสังคม ผ่านช่องทางของมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจากการลงขันของ 3 บริษัท ได้แก่ โคคา-โคลา ประเทศไทย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาก่อตั้งโครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนขึ้นในปี 2550 โดยมีชื่อเรียกว่า "รักน้ำ" ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบสามเหลี่ยมแห่งความร่วมมือสู่ความยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการทำงานร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน

สำหรับปีนี้ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ได้นำโครงการ "รักน้ำ" มาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมฉลองสงกรานต์ โดยชวนคนไทยฉลองสงกรานต์แบบ "รักน้ำ" ด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ในปริมาณที่พอเหมาะและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในโอกาสที่สมาชิกจะได้อยู่พร้อมหน้า โดยสร้างการรับรู้ และร่วมกระตุ้นจิตสำนึก ผ่านสื่อวิดีโอ และอินโฟกราฟฟิค ปล่อยทาง YouTube ของโคคา-โคลา ประเทศไทย Facebook และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยร่วมกันฉลองสงกรานต์อย่างตระหนักรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรน้ำ โดยผู้บริโภคสามารถร่วมบอก "รักน้ำ" หรือแชร์ไอเดียการเล่นสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ผ่านแฮชแท็ก #RAKNAM #รักน้ำ #Coke

"นันทิวัต ธรรมหทัย" ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่า ปีนี้โคคา-โคลา ร่วมจุดประกายการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้กับผู้บริโภคในช่วงสงกรานต์ ให้ใช้น้ำอย่างพอเหมาะ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า คือ การ Reduce หรือลดการใช้น้ำ สำหรับสงกรานต์นี้ โคคา-โคลาเชื่อว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จำเป็นต้องเริ่มที่การบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของโคคา-โคลา เอง ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าผ่านกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่โรงงานทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ดดยตั้งเป้าปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ 25% ภายปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2553

นอกจากนี้ ยังมีการ Recycle หรือนำน้ำกลับมาใช้ นำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม คืนสู่ธรรมชาติผ่านการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วอย่างเข้มงวด จนได้น้ำสะอาดในระดับที่สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้ อีกทั้งนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในกระบวนการอื่นๆ นอกเหนือจากการผลิต อาทิ รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้นและรถขนส่งเป็นต้น ซึ่งกระบวนการนำน้ำกลับมาใช้นี้ เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมณน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ดังกล่าวไปแล้วในเรื่อง Reduce จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ส่วนการ Replenish หรือคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติ โคคา-โคลาทำงานร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรอย่างใกล้ชิด เพื่อทำโครงการด้านการจัดการน้ำในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นพื้นที่ที่เป็นแหล่งเติมน้ำของแหล่งน้ำวัตถุดิบของโรงงาน สำหรับในประเทศไทย โคคา-โคลา ดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้ โครงการ "รักน้ำ" ที่ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การจัดการด้านประสิทธิภาพของโรงงาน อันเป็นกิจกรรมภายใน และ 2. การอนุรักษ์แหล่งน้ำ 3. การจัดการน้ำชุมชน และ 4. การสร้างจิตสำนึกและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์น้ำ อันเป็นกิจกรรม

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,252 วันที่ 13 - 15 เมษายน พ.ศ. 2560


โคคา-โคลา สงกรานต์ รักน้ำ