"มนต์ชัย หนูสง"สร้างคนดี สร้างมงคลองค์กร

15 April 2017


การขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานกว่า 1.5 หมื่นคน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และการที่จะนำพาให้คนทั้งองค์กร คิดไปในทิศทางเดียวกัน ก็ถือเป็นเรื่องที่สาหัสสากันสำหรับผู้นำทัพ แต่ "มนต์ชัย หนูสง" กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นกับองค์กร ด้วยการยึดหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยมีพระราชดำรัสว่า

"บ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดี ไม่มีใครสามารถทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ แต่การที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเป็นปกติสุขได้ สิ่งที่ต้องทำก็คือ ส่งเสริมคนดีได้มีโอกาสปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความวุ่นวาย"
"มนต์ชัย" บอกว่า ปัญหาใหญ่ที่มีมานานของทีโอที คือ ผลประกอบการ ที่ยังติดตัวแดง หน้าที่ของผู้บริหารอย่างเขา คือ การทำอย่างไรก็ได้ ให้คนในองค์กรเปลี่ยนแนวคิด (Mindset)...เราประกาศนโยบายชัดเจน พร้อมทั้งทำกลไกการลดคอรัปชั่นในองค์กร 3 ส่วน คือ 1.การประกาศชัดเจนการต่อต้านคอรัปชั่น 2.ตั้งศูนย์ป้องกัน และปราบปรามทุจริต หรือ สปท.ทำหน้าที่ปลูกฝังเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่น และ 3. ผู้นำในองค์กร ต้องแสดงตัวเป็นตัวอย่าง

การลดปัญหาคอรัปชั่น ถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะผลักดันให้องค์กรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพราะคนที่เข้ามาค้าขาย หรือทำธุรกรรมกับทีโอที ก็จะรับรู้ ส่งผลให้ที่ผ่านมา งานด้านการจัดซื้อของทีโอที มีผลงานที่ดี สามารถลดต้นทุนการจัดซื้อได้จำนวนมาก..."การทุจริต คอรรัปชั่น คือการเบียดเบียนคนในองค์กรเดียวกัน เพราะเมื่อมีการทุจริตก็ส่งผลกระทบกับองค์กร กระทบต้นทุนการซื้อสินค้า มีเพียงคนกลุ่มเดียวที่ได้ประโยชน์ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ"

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที บอกว่า เขามักถูกต่อว่า ว่าทำงานช้า แต่สาเหตุที่ช้า ก็เพราะทุกการเซ็น ทุกการตัดสินใจ เขาต้องเช็คและตรวจสอบได้ว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร สั่งซื้อสินค้าที่ต้นทุนสูงกว่าที่เคยเป็นมาหือเปล่า และทำไมจึงต้องซื้อ หากตรวจสอบได้และมีความเหมาะสม นั่นคือ ผ่าน...การที่เราช้า เพราะเราอยากดูรายละเอียด ผมต้องศึกษาดูให้ดี ผมเป็นคนเซ็น ผมต้องตอบได้

อีกหนึ่งเรื่องที่มักถูกตำหนิ คือ การเป็นเจ้านายที่ใจดีเกินไป แต่ความใจดีของเขา ก็คือ การรับฟัง เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงออก "มนต์ชัย" ให้เหตุผลว่า หากไม่ฟังเหตุผลของคนอื่น ก็ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุม ถ้าต้องการแบบนั้นก็แค่สั่งการลงไป แต่เขาไม่ชอบที่จะทำแบบนั้น

จากองค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานจำนวนมาก วิธีที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ตามเป้าหมาย ซีอีโอท่านนี้ ใช้กระบวนการในการทำงานแบบ "Business Process Improvement – BPI" เพื่อให้สื่อสารง่าย เราถ่ายทอด BPI ลงไปทุกหน่วยงานในองค์กร เป็นการทำ Local Optimization ในแต่ละหน่วยงาน เวลาในการให้บริการต้องลดลง กระบวนการทำงานต้องลดลง รวมถึงต้นทุนที่ต้องลดลงด้วย ขณะที่คุณภาพการทำงานต้องดีกว่าเดิม เมื่อทำ Local Optimization ได้ก็จะนำไปสู่ Global Optimization ได้ และนั่นคือเป้าหมายการทำงาน ทุกคนต้องตระหนักว่า งานที่ทุกคนทำอยู่ต้องปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ถ้าอยู่ในความคิดของคนทีโอที ก็จะมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆ เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนแนวคิดการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขณะที่ปรับแนวคิด สร้างการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพแล้ว นั่นก็คือ ช่องทางที่จะผลักดันให้รายได้ขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหลักด้านรายได้ขององค์กรอย่างยั่งยืน

ซีอีโอ ทีโอที ทิ้งท้ายว่า ครั้งหนึ่ง หลวงปู่ ทิวา อาภากโร เคยบอกกับเขาว่า มงคลขององค์กร ไม่ได้เเกิดจากฮวงจุ้ยหรือพิธีกรรมใดๆ แต่เกิดจากการที่องค์กรมีคนดี หากทำให้เกิดคนดีขึ้นในองค์กรเยอะๆ เป็นมงคลแล้ว...คำบอกกล่าวของหลวงปู่ทิวา คือแนวทางเดียวกับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เขายึดถือปฏิบัติ และจะยึดเป็นแนวทางการทำงานต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,252 วันที่ 13 - 15 เมษายน พ.ศ. 2560


องค์กร มนต์ชัย หนูสง มงคล