เปิดตัวแอพ‘THAI Alert’ มธ.ผนึก 4 หน่วยงานรัฐเฝ้าระวังภัยออนไลน์24ชม.

15 April 2017


มธ.จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ เปิดตัวแอพพลิเคชัน“THAI Alert” “ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางสังคม” ประสานผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถดาวน์โหลดฟรี ส่วนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ดีเดย์วันที่ 1 พ.ค.นี้

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์มธ.(มหาวทิยาลัยธรรรมศาสตร์) เปิดเผยว่า มธ.โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ได้ร่วมกับ 4 หน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)เปิดตัว “THAI Alert” แอปพลิเคชันกระตุ้นจิตสำนึกอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านสมาร์ทโฟนตลอด 24 ชม.

เหตุผลที่เปิดแอพดังกล่าวเพื่อเฝ้าระวังภัยทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยแอพพลิเคชันดังกล่าวจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้รับการแจ้งจากประชาชนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ตลอดจนแอพพลิเคชันนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมจิตอาสาภายไว้ในระบบ และรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทางการศึกษา อันจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ประกอบเป็นผลงานในการทำงานจิตอาสาได้

นอกจากนี้ มธ.ยังเตรียมเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยทางสังคม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางรับเรื่องเหตุด่วน-เหตุร้าย 24 ชั่วโมง และทำหน้าที่ประสานงานกับองค์กรภาคี ทั้งนี้ “Thai Alert” เปิดให้ดาวน์โหลดในระบบ Android ได้แล้ววันนี้ ส่วนในระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ด้านรศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ๊งภากรณ์มธ.ในฐานะหัวหน้าทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน “THAI Alert” กล่าวเสริมว่า “THAI Alert” เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีและประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติทางสังคมเกิดขึ้น ก็สามารถแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยการเลือกประเภทการเกิดเหตุ ใส่ข้อความรายละเอียดเหตุการณ์ และส่งรูปภาพประกอบเหตุการณ์ เพียง 3 ขั้นตอนสั้นๆ ก็ถือเป็นการช่วยเฝ้าระวังภัยสังคมง่ายๆ ผ่านการใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสอีกทั้ง “THAI Alert” ยังมีบทบาทกระตุ้นจิตสำนึกอาสาสมัครเพื่อประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อีกด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,252 วันที่ 13 - 15 เมษายน พ.ศ. 2560


ออนไลน์ มธ. แอพ THAI Alert ระวังภัย