ครบรอบ 31 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

7 April 2017


รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 31 ปี” พร้อมตั้งเป้าพัฒนาบัณฑิตสอดคล้องความต้องการของโลก และสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต