พาณิชย์เปิดประตูสู่รัฐฉานสานโอกาสการค้า-การลงทุน

4 April 2017


พาณิชย์เดินหน้าสานสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนกับรัฐฉานของเมียนมา เชิญรัฐมนตรีรัฐฉานที่กำกับดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจชี้โอกาส และสิทธิประโยชน์ทางการค้าการลงทุน ให้กับผู้ประกอบการไทย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ในโอกาสที่จะครบรอบปีที่ 75 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้ กรมฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านช่องทางการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับตลาดเดิมและเสริมตลาดใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเริ่มจากตลาดเพื่อนบ้าน คือตลาดรัฐฉาน แห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรกว่า 6 ล้านคน

สำหรับรัฐฉานมี 3 เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ เมืองตองยี เมืองเชียงตุง และเมืองท่าขี้เหล็ก โดยมีเมืองท่าขี้เหล็กเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองท่าชายแดนที่เป็นแหล่งนำเข้าสินค้าไทยมากสุด อยู่ติดกับอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคของชาวรัฐฉานได้รับอิทธิพลจากประเทศไทยผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาต่างๆ ในฐานะภาครัฐกรมฯ

กรมจึงได้ใช้โอกาสอันดีนี้สานความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐฉานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโอกาสการค้าและการลงทุนในรัฐฉาน ในงานสัมมนาการค้าต่างประเทศ ซีรีส์ 2 : “เปิดประตูสู่รัฐฉาน...สานโอกาสการค้า-การลงทุน” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของซีรี่ส์สัมมนาการค้าต่างประเทศที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,000 คน


การลงทุน พาณิชย์ การค้า รัฐฉาน