บ้านเกิน 5 ล้านแข่งดุ ‘เพอร์เฟค’ห่วงสินค้าล้น-แสนสิริ หวั่นโดนชิงมาร์เก็ตแชร์

5 April 2017


กูรูอสังหาฯ ชี้ตลาดแนวราบราคากว่า 5 ล้านบาท ปี 60 คึก ดีเวลอปเปอร์แห่พัฒนา เลี่ยงเสี่ยงคอนโดฯซบพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เกรงโอเวอร์ซัพพลาย แสนสิริรับหวั่นโดนชิงมาร์เก็ตแชร์ ปรับกลยุทธ์รุกลีสโฮลด์

การชะลอตัวของตลาดคอนโดมิเนียม อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและปัญหาหนี้สินภาครัวเรือน ทำให้กำลังซื้อในตลาดคอนโดมิเนียมได้รับผลกระทบ เพราะผู้ซื้อส่วนหนึ่งเป็นนักลงทุน ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการจึงหันมาพัฒนาโครงการแนวราบเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวระดับราคามากกว่า 5 ล้านบาท เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และมีขนาดตลาดใหญ่ ประกอบกับเป็นกุล่มที่มีศักยภาพในการผ่อนชำระ

นายสุรเชษฐ กองชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในปี 2560 ผู้ประกอบการหลายรายเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโครงการแนวราบในกรุงเทพฯและปริมณฑลมากขึ้น จากการสำรวจพบว่ามีการขยายตัวค่อนข้างมากโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯรอบนอกและในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ซึ่งราคาที่เปิดขายส่วนใหญ่มากกว่า 5 ล้านบาทต่อหน่วย

ปัจจุบันมีโครงการแนวราบที่มีราคาขายมากกว่า 5 ล้านบาทต่อหน่วย เปิดขายอยู่ในกรุงเทพฯมากกว่า 27,290 หน่วย และมีอัตราการขายสูงถึง 70% ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว โดยมีสัดส่วนมากถึง 80% และมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น เพราะเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและเส้นทางใหม่ต่างเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาที่ดินปรับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องทำให้ราคาบ้านจัดสรรต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วย

ด้าน นายอิสสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า การขยายตัวของตลาดแนวราบส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวระดับราคามากกว่า 5 ล้านบาท เนื่องจากราคาดินเริ่มสูงขึ้นทำให้การพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวมีราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดูได้จากราคาเฉลี่ยการโอนบ้านเดี่ยวในปี 2559 ที่มีราคาเฉลี่ย 5.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.8 ล้านบาท

"การเติบโตของตลาดแนวราบสะท้อนได้จากตัวเลขการเปิดขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่จำนวน 85,000 หน่วย แต่ในปี 2559 ลดลงเหลือประมาณ 50,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนลดลงประมาณกว่า 30% ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ดีเวลลอปเปอร์จะหันมาเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาสินค้าแนวราบ เพื่อรักษาระดับรายได้"

นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดแนวราบเป็นตลาดที่มีความต้องการสม่ำเสมอ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยปีละประมาณ 5% สำหรับในปีนี้ตลาดมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างเข้าพัฒนาสินค้าในตลาดนี้เพิ่มมากขึ้น จนเกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดปัญหาโอเวอร์ซัพพลายในบางพื้นที่ โดยกลยุทธ์ที่บริษัทนำมาใช้ในการทำตลาดแนวราบคือ การระจายโครงการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และระดับราคาเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

นายเมธา อังวัฒนพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สินค้าแนวราบระดับราคามากกว่า 5 ล้านบาท ถือเป็นกลุ่มใหญ่ของบริษัท และที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีปัญหาในตลาดกลุ่มนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหันมาทำตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ การเข้ามาทำตลาดของผู้ประกอบการการรายใหญ่ ก่อให้เกิดความกังวลใจพอสมควร ซึ่งอาจทำให้มาร์เก็ตแชร์ที่บริษัทมีอยู่กว่า 20% ในสินค้ากลุ่มมากกว่า 5 ล้านบาทลดลง ซึ่งก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น บริษัทจึงมีการปรับกลยุทธ์ เช่น นำโครงการบุราสิริ สันผีเสื้อ ที่มีราคาขายเริ่มต้น 5.09 ล้านบาท ขายแบบลีสโฮลด์ ซึ่งเป็นการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่ได้กรรมสิทธิ์การอยู่อาศัยระยะเวลา 30 ปี+30 ปี+30 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือ ฮ่องกง สิงคโปร์ อนาคตจะนำโครงการบ้านเดี่ยวในจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยวอย่าง ภูเก็ต ทำตลาดในรูปแบบเดียวกัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,249 วันที่ 2 - 5 เมษายน พ.ศ. 2560

บ้านเกิน5ล้านแข่งดุ ‘เพอร์เฟค’ห่วงสินค้าล้น-แสนสิริ หวั่นโดนชิงมาร์เก็ตแชร์บ้าน แสนสิริ มาร์เก็ตแชร์ แข่งดุ เพอร์เฟค