กรมควบคุมโรคเตือนอากาศร้อนอาหารบูดเสียง่าย ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ

26 March 2017


กรมควบคุมโรค  โดย นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์  ฉบับที่ 101 “เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศร้อน อาหารบูดเสียง่าย ประกอบกับมีอาหารเลี้ยงในเทศกาลต่างๆ ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ"

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยประมาณ 90,000 - 140,000 รายต่อปี เสียชีวิต 1-7 รายต่อปี ส่วนในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 มี.ค. 2560 พบผู้ป่วย 25,745 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่  โดยบางพื้นที่เกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกันในงานบุญ การเลี้ยงโต๊ะจีน ซึ่งเป็นอาหารไม่ได้ปรุงสุกใหม่ และอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคได้”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเดือนเมษายน มีวันหยุดยาวหลายวัน และมีการจัดเลี้ยงในบ้านหรือชุมชน ประกอบกับช่วงนี้อุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน เนื่องจากอาหารบูดเสียได้ง่าย และมีการใช้น้ำมากขึ้นในช่วงที่มีอากาศร้อน อาจทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อที่ปนเปื้อนในน้ำได้มากขึ้น               กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหาร โดยเน้น “สุก ร้อน สะอาด” ไม่ควรนำอาหารค้างคืน อาหารมีสีหรือมีกลิ่นผิดปกติมารับประทาน ใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ล้างมือทุกครั้งควรล้างด้วยน้ำกับสบู่บ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร ขณะประกอบอาหาร และหลังการขับถ่ายทุกครั้ง หากไม่มีน้ำกับสบู่ควรใช้เจลแอลกอฮอล์แทน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและแพร่โรคไปสู่ผู้อื่น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422”


 


กรมควบคุมโรค โรคอาหารเป็นพิษ เตือนอากาศร้อน