กทม.นัดหารือคมนาคมเร่งสรุปปมทุบ-ไม่ทุบสะพานตากสิน

13 October 2015


กทม.นัดหารือคมนาคมเร่งสรุปปมทุบ-ไม่ทุบสะพานตากสินเพื่อปรับแนวเส้นทางให้เป็นทางคู่ให้พร้อมรองรับปริมาณการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส เตรียมเสนอแบบให้ปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณากรณีจะเจาะปลีกสะพานสาทรด้านละ 80 เซนติเมตร เพื่อตั้งตอม่อและไปขยายอีกด้านประมาณ 1 เมตรชดเชย

บิ๊กบีทีเอสยันพร้อมรองรับการใช้งานระบบตั๋วร่วม เผยสเปคที่สนข.เร่งผลักดันใช้งานระบบตั๋วร่วมชื่อว่า “แมงมุม” สามารถรองรับได้กว่าวันละกว่า 10 ล้านเที่ยวคน
นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) กรุงเทพมหานครแจ้งว่าอยู่ระหว่างการนัดหมายเพื่อขอหารือกับนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมถึงกรณีการขอปรับรูปแบบก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีสะพานตากสิน จากเดิมที่จะเสนอให้มีการทุบสะพานดังกล่าว เนื่องจากตามแผนเดิมจะก่อสร้างให้เป็นสถานีชั่วคราวเพื่อให้ไปใช้สถานีสุรศักดิ์ซึ่งอยู่ห่างไปอีกประมาณ 700 เมตรแทน พร้อมกับจะก่อสร้างทางเดินรูปแบบสกายวอร์คหรือวอร์คสเลเตอร์จากสถานีสะพานตากสินเชื่อมไปยังสถานีสุรศักดิ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาขึ้น-ลงเรือที่สถานีดังกล่าวนี้
แต่ด้วยแนวคิดการเสนอทุบสถานีดังกล่าวนี้ได้ส่งผลให้มีการต่อต้านจากหลายฝ่าย เพราะเห็นว่าปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ ณ สถานีแห่งนี้จำนวนมาก อีกทั้งยังอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับความสะดวกด้านการเชื่อมโยงรูปแบบรถ-เรือ-รางดังนั้นกทม.จึงออกแบบใหม่โดยจะเสนอให้กรมทางหลวงชนบท(ทช.)เห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคมเห็นชอบให้กทม.ดำเนินการโดยเร็วต่อไป
“รูปแบบที่กทม.จะนำเสนอปลัดกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้คิดว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้วและยังจะเกิดผลกระทบกับทุกฝ่ายน้อยที่สุดด้วยเช่นกัน คือ เมื่อทุบพื้นที่พักรอผู้โดยสารในช่วงที่ใช้เป็นจุดพักรอในปัจจุบันออกไปก็จะสามารถวางรางให้เป็นทางคู่ได้ทันที หลังจากนั้นจึงจะมีการเจาะปลีกสะพานสาทรโดยแนวการเจาะจะกินพื้นที่ของปลีกสะพานทั้ง 2 ฝั่งจุดละประมาณ 80 เซนติเมตรเพื่อตั้งเสาตอม่อเป็นฐานของพื้นที่ที่จะก่อสร้างจุดพักรอผู้โดยสารทั้ง 2 ฝั่งๆละประมาณ 4 จุดขึ้นมาทดแทน หลังจากนั้นก็จะเจาะพื้นที่ของสะพานสาทรด้านปลีกนอกออกไปอีกประมาณ 80 เซนติเมตรเพื่อจะขยายพื้นที่แนวสะพานออกไปเป็นการชดเชย ใช้ระยะทางยาวตามแนวสะพานประมาณ 120 เมตร”
ด้านนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงความคืบหน้าด้านความพร้อมการใช้ระบบตั๋วร่วมที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือบีทีเอสเป็นผู้ออกแบบระบบนั้นว่าตามสเปคที่ดำเนินการสามารถรองรับมากกว่าวันละ 10 ล้านเที่ยวคน จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าหากนำระบบขนส่งมวลชนหลายระบบเข้ามาใช้บริการจะกระทบต่อการทำงานของระบบปฏิบัติการได้เพราะความจุรองรับได้อย่างเพียงพอนั่นเอง
“มีการปรับเปลี่ยนระบบที่บีทีเอสใช้งานในปัจจุบันบ้างอีกนิดหน่อยเท่านั้นแต่ไม่ถึงกลับยกเลิกบัตรเดิมหรือต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ ผู้ที่มีบัตรแรบบิทเดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ ยกเว้นบัตรที่ครบกำหนดต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้นที่จะต้องเปลี่ยนไปใช้บัตรรูปแบบใหม่ บีทีเอสเพียงปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ไปใช้ระบบตั๋วร่วมแมงมุมเข้าไปด้วยเท่านั้น ปัจจุบันหากนำระบบบีทีเอสรวมเข้ากับระบบอื่นๆจะมีจำนวนผู้ใช้บริการประมาณ 1 ล้านรายเท่านั้นจึงยังเหลือพื้นที่รองรับได้อีกหลายเท่า”


บีทีเอส สะพานตากสิน ขยายเส้นทางบีทีเอส