พาณิชย์รุกโปรโมทอาหารทะเลไทยและมะม่วงน้ำดอกไม้ในห้างใหญ่ทั่วเกาหลีตลอดเดือนมี.ค.

21 March 2017


นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับห้างโฮมพลัส (Homeplus) ซึ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่อันดับสองของเกาหลีใต้ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง ปลาหมึกจิ๋ว (Baby Octopus) และมะม่วงน้ำดอกไม้ ในสาขาของห้างโฮมพลัสจำนวน 142 สาขาทั่วประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคมนี้ โดยมีกิจกรรมไฮไลท์สาธิตการทำอาหารไทยใน 5 สาขาใหญ่ ได้แก่ สาขาเวิลด์คัพ (Worldcup) สาขากังซอ (Kanseo) สาขาจัมซิล (Jamsil) สาขายาทับ (Yatop) และสาขาบูชอน (Bucheon)

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมมือกับห้างโฮมพลัส มีผู้บริโภคเกาหลีใต้ให้ความสนใจสินค้าอาหารไทยเป็นจำนวนมาก เพียงสัปดาห์แรกของกิจกรรมห้างโฮมพลัสสามารถจำหน่ายกุ้งจากประเทศไทยได้ถึงกว่า 200 ล้านวอนหรือประมาณ 7 ล้านบาท และในสองสัปดาห์แรกมีการสั่งสินค้าเข้ามาเพิ่ม 2 ตู้คอนเทนเนอร์หรือประมาณ 40 ตัน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้คาดว่าจะมีการสั่งซื้อทันทีสำหรับสินค้าทั้ง 3 ชนิดดังนี้ กุ้งแช่เย็นแช่แข็งจะมีมูลค่าสั่งซื้อทันที 19 ล้านบาท/จำนวน 30 ตัน ปลาหมึกจิ๋วจะมีมูลค่าสั่งซื้อทันที 7.6 ล้านบาท/จำนวน 25 ตัน และมะม่วงน้ำดอกไม้จะมีมูลค่าสั่งซื้อทันที 6 ล้านบาท/จำนวน 50,000 ลูก” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าว

ห้างโฮมพลัสเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ มีสาขากระจายทั่วประเทศเกาหลีใต้ มีจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการถึง 900,000 คนต่อวัน นับเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสินค้าอาหารไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดี สามารถกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการขายสินค้าไทยในเกาหลีใต้ได้มากขึ้น นอกจากความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมแล้ว ห้างโฮมพลัสได้ทำประชาสัมพันธ์การลงนาม MOU กับกรมฯ และการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางสื่อต่างๆ ในเกาหลีใต้ รวมทั้งสื่อออนไลน์อีกด้วย

การค้าระหว่างไทย – เกาหลีใต้ ในปี 2559 มีมูลค่ารวม 11,316.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.55 แบ่งเป็นไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ มูลค่า 4,044.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้ามูลค่า 7,272.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าอาหารสำคัญที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูป มูลค่าส่งออก 56.51  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไก่ มูลค่าส่งออก 43.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป มูลค่าส่งออก 35.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปลาหมึก มูลค่าส่งออก 35.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง มูลค่าส่งออก 32.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


เกาหลี พาณิชย์ อาหารทะเลไทย มะม่วงน้ำดอกไม้