กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลหลายพื้นที่คืนวันที่ 22,23 และ 25 มี.ค.นี้

20 March 2017


รายงานข่าวจากการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า เนื่องด้วย การประปานครหลวง จะจัดซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตรที่แตกรั่ว บริเวณหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา ถนนพระราม 3 ในคืนวันพุธที่ 22 และคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จำนวน 2 คืน โดยจะสูบจ่ายน้ำเป็นปกติในช่วงกลางวัน ระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

•ถนนพระราม 3 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนนางลิ้นจี่  ถึงแยกตัดถนนตก

และ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะดำเนินการปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อสำรวจหาจุดรั่วในท่อประธาน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

•ถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่แยกประเวศ ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด กม.8

นอกจากนี้ ในคืนวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะดำเนินการทดสอบประตูน้ำบริเวณถนนเทพารักษ์ตัดถนน รพช.สป.2050 (บ้านคลองตําหรุ- บ้านคลองบางกระบือ) ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

•ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่แยกตัดถนนกิ่งแก้ว ถึงแยกตัดศรีนครินทร์

•ถนนกิ่งแก้ว ตั้งแต่แยกตัดถนนเทพารักษ์ ถึงแยกตัดถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด)


น้ำประปาไม่ไหล กปน. น้ำประปาไหลอ่อน