ชงนายกฯสรรหาผู้ว่า ‘สุเทพ’ชูปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ‘จตุพร’ดันใช้ก.ม.เท่าเทียม

21 March 2017


เปิดคัมภีร์ปรองดองสูตร “กปปส.-นปช.” เห็นพ้องลดความเหลื่อมลํ้าแก้ปัญหาสังคม-ศก. “สุเทพ” ชูปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง นายกฯสรรหาผู้ว่าฯ “จตุพร” เสนอใช้ก.ม.เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

การรับฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความปรองดอง ชุดของ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เป็นนัดที่หลายฝ่ายจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นคิวของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เข้าเสนอความเห็น หลังจากที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เสนอแนะสูตรปรองดอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา

พล.อ.ต.รังสรรค์ เยาวรัตน์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุว่า กลุ่ม กปปส. นำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย แสดงเจตนารมณ์ให้มีการปฏิรูปประเทศ ก่อนการเลือกตั้ง นอกจากนี้ กปปส.ยังเสนอการปฏิรูปด้านต่างๆ เช่น การปฏิรูปการเมือง ทำให้การเมืองเป็นมาจากประชาน เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน, ปฏิรูปกฎหมายเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม, ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการปฏิรูปกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และให้คดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่มีอายุความ

นอกจากนี้ เสนอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการ ด้วยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น จัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดทุกจังหวัด, แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในทุกด้าน โดยเริ่มจากปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและด้านวิชาชีพ จัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมระบบสหกรณ์ และยังเห็นว่า ควรมีการปฏิรูปด้านศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายสุเทพ ได้เรียกประชุมแกนนำกปปส. เพื่อทบทวนสิ่งที่เสนอเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดอง ใน 5 ด้าน อาทิ 1.การปฏิรูปการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง และกกต. ซึ่งต้องทำการเมืองให้เป็นของประชาชนคนไทย ทำพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองอย่างแท้จริง และต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธ์ ยุติธรรม รวมถึงการปรับ อำนาจหน้าที่ของ กกต. 2.กระบวนการแก้ปัญหาป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ทั้งการปฏิรูปตำรวจ และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งต้องกระจายอำนาจ พร้อมเสนอตั้งกองบัญชาการตำรวจ จังหวัด แก้ปัญหาการวิ่งเต้น
3.ต้องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ให้จังหวัดเป็นนิติบุคล โดยจะเสนอให้ นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยวิธีการสรรหา ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน และสภาจังหวัด 4.ปฏิรูปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่จะทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองในวันข้างหน้า โดยต้องเริ่มแก้จากระบบการศึกษา เสนอให้รัฐส่งเสริมการศึกษาในระดับอาชีวะ ปวช. และ ปวส.ให้ฟรี และมีคุณภาพ และ 5.ส่งเสริมอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน รัฐต้องกำหนดเส้นมาตรฐานความพอเพียง ใคร ต่ำ กว่าระดับรัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือ และเอาจริงเอาจัง พร้อมจัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ขณะที่ก่อนหน้านั้น นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. พร้อม 9 แกนนำเสื้อแดง ได้เสนอแนวทางปรองดองหลายประเด็น อาทิ 1.ขอให้ใช้หลักนิติธรรม ไม่เลือกข้าง ไม่เลือกปฎิบัติในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นตลอด 10 ปีที่ผ่านมา 2.ต้องมีวิธีการรับผิดชอบ และเยียวยาต่อประชาชนทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง 3.ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างโดยอำนาจอธิปไตยของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม และผ่านการทำประชามติ 4. ยกเลิกประกาศ คำสั่ง และม.44ของ คสช. 5.ขอให้ ปยป.และรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ร่วมเสนอความเห็น 6.ลดปัญหาความเลื่อมล้ำโดยรัฐสวัสดิการ การใช้ระบบภาษีก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ฯลฯ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,245 วันที่ 19 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2560