เมติอัดงบ2พันล้านเยนหนุนตั้งไข่ธุรกิจนวัตกรรมญี่ปุ่น-อาเซียน

19 March 2017


ญี่ปุ่นจับมือพันธมิตรชาติอาเซียนร่วมส่งเสริมธุรกิจในกลุ่ม “อุตสาหกรรมใหม่” ชูนวัตกรรมเป็นจุดเด่น เน้นสนับสนุนกลุ่มธุรกิจไอที ดิจิตอล อี-คอมเมิร์ซบริการสุขภาพฯลฯ โดยเมติอัดฉีดงบสนับสนุน 2 พันล้านเยนเป็นทุนจุดประกายโครงการนำร่อง พร้อมจัดกิจกรรมโรดโชว์-จับคู่ธุรกิจ ออกสตาร์ตเดือนเมษายนนี้

ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างญี่ปุ่นและชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั้นครอบคลุมหลากหลายมิติ และมีหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานและดำเนินการให้โครงการต่างๆเดินหน้าไปอย่างราบรื่น หนึ่งในนั้นคือ AMEICC หรือคณะกรรมการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและกระทรวงเมติของญี่ปุ่น (กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม:METI) ที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2541 เพื่อเป็นที่ปรึกษาในระดับนโยบายและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน

นายฮิโรคิ มิทสึมาตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากดำริของนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ได้แถลงไว้ในที่ประชุมระดับผู้นำอาเซียน-ญี่ปุ่นครั้งที่ 19 ที่สปป.ลาวเมื่อเดือนกันยายน 2559 ว่า ญี่ปุ่นต้องการส่งเสริมความเชื่อมโยงกับอาเซียนผ่านความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงเมติของญี่ปุ่นจึงได้จัดเตรียมงบประมาณเสริม (supplementary budget) 2,000 ล้านเยน หรือกว่า 6.6 แสนล้านบาท เพื่อสนับสนุนธุรกิจด้านนวัตกรรมของญี่ปุ่นและอาเซียนร่วมกัน โดยส่วนใหญ่ของงบดังกล่าวจะใช้ในการให้ความสนับสนุนโครงการธุรกิจของภาคเอกชนอาเซียน-ญี่ปุ่นที่เขียนแผนธุรกิจนำเสนอขึ้นมาเป็นโครงการนำล่อง หรือ โครงการสาธิต (demonstration project) และส่วนที่เหลือจะใช้ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเช่นกิจกรรมโร้ดโชว์ของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรวมทั้งคณะตัวแทนนักธุรกิจ กิจกรรมนิทรรศการและการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทของญี่ปุ่น-อาเซียน ที่กำลังจะมีขึ้นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 7 เมษายนศกนี้

ประธานเจโทร กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า โครงการนี้ต้องการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจ SME ของอาเซียนและญี่ปุ่น ที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโต ทั้งนี้ การเปิดรับแผนธุรกิจนำล่องชุดแรกกำลังจะปิดรับสมัครในต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แล้ว โดยโครงการธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบสนับสนุนจากเมติตั้งแต่ 10-100 ล้านเยน ไม่ได้จำกัดจำนวนโครงการ ส่วนการเปิดรับสมัครรอบสองคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เน้นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจด้านไอที ดิจิตอล อี-คอมเมอร์ซ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ต (Internet-of-Things)บริการด้านสุขภาพและการแพทย์เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการโร้ดโชว์ซึ่งนำโดยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและผู้แทนธุรกิจของอาเซียนไปจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสร้างเครือข่ายนวัตกรรมที่กรุงโตเกียวในช่วงต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ จะมีบริษัทจากอาเซียนเข้าร่วมงาน 45 บริษัท และบริษัทญี่ปุ่นร่วมงาน 15 บริษัท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,245 วันที่ 19 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2560


ฮิโรคิ มิทสึมาตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)