ธนชาตคว้ารางวัล Most Admired Company Award  จากงานสุดยอดองค์กรแห่งปี 2560

17 March 2017


นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารรับรางวัล Most Admired Company Award จากงาน Thailand Top Company Awards 2017 : สุดยอดองค์กรแห่งปี 2560 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Business+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมอบรางวัล ให้กับองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ โดยธนาคารธนชาตได้รับรางวัล Most Admired Company Award จากการเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม และจากผลสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการที่ชี้ว่าผู้ใช้บริการชื่นชมในการคิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ และผู้บริโภคในสื่อสังคมออนไลน์ต่างพูดถึงอย่างกว้างขวาง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้