ผู้ว่าการ กปน. รับรางวัล APEA 2017

17 March 2017


นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ  ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัล Winner สาขา State Owned Enterprise จาก Mr. Dato' William Ng ประธาน Enterprise Asia และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2017 (APEA) ณ โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ จัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ส่งเสริมผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน