ยึดทรัพย์ ครอบครัวเจ้าของบริษัท บี.วี.ไอ. เอี่ยว ฉ้อโกงบีบีซี

16 March 2017


ยึดทรัพย์ ครอบครัวเจ้าของบริษัท บี.วี.ไอ. เอี่ยว ฉ้อโกงบีบีซี

ศาลเเพ่ง สั่ง ยึดทรัพย์ เงินฝาก-ทรัพย์สิน 54 รายการ กว่า 200 ล้าน ครอบครัวเจ้าของบริษัท บี.วี.ไอ. เอี่ยว " เกริกเกียรติ " อดีต กก.ผจก.ใหญ่ บีบีซี ไม่สุจริต ยักยอกทรัพย์-ฉ้อโกงเงิน บีบีซี หลังได้รับโอน ส่วน คนรับจำนองที่ดิน หลักฐานไม่ถึงให้คืนเงิน 34 ล้าน พร้อมดอกเบี้ย

– 16 มี.ค.60 – ที่ศาลเเพ่ง ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำสั่งในคดีที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องขอให้ริบทรัพย์สิน ที่นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อดีต กก.ผจก.ใหญ่ ธนาคารกรุงเทพพานิชย์การจำกัด มหาชน หรือ บีบีซี กับพวก ที่ได้มาจากการยักยอกทรัพย์ของ บีบีซี มูลค่ารวม 207,405,496บาท ให้ตกเป็นของเเผ่นดินโดยมี น.ส.เเสงเดือน บุญมาทอง ,นายพีระเดช บุญมาทอง , เเละ นายธงไชย อัครภูษิต เเละ น.ส.อรอนงค์ สืบสายเป็น เป็นผู้คัดค้านที่ 1-4 ซึ่งนายธงไชยเเละ น.ส.อรอนงค์ อ้างว่า เป็นผู้รับจำนองที่ดินโดยสุจริต

คดีสืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจาก ธปท.ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนาย เกริกเกียรติกับพวก ข้อหา ร่วมกันฉ้อโกง เเละยักยอกทรัพย์ บีบีซี โดยมีการโอนเงินให้กับ บจก. สตาร์ลัค ฟุตเเวร์ (บี.วี.ไอ.)ที่มี นายวู เชี่ยวหู เป็น กก.ผจก. บริษัทดังกล่าว

ต่อมานายวูได้โอนเงินให้ น.ส.เเสงเดือนซึ่งเป็นภรรยา เเละเป็นผู้คัดค้านที่1ในคดีนี้ เเละให้ นายพีระเดช น้องชาย ของ น.ส.เเสงเดือน ซึ่งเป็นผู้คัดค้านที่ 2 นำไปซื้อที่ดิน 22 เเปลง เเละยังมีบัญชีเงินฝากอีก 8 บัญชี กับทรัพย์สินอื่น อีก 54 รายการซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องว่า ทรัพย์ดังกล่าวได้มาจากเงินที่มีการยักยอกฉ้อโกง ที่เป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จึงขอให้ศาลยึดทรัพย์ทั้งหมดให้ตกเป็นของเเผ่นดิน

ศาลพิเคราะห์เเล้วเห็นว่า น.ส.เเสงเดือนเเละนายพีระเดช ผู้คัดค้านที่ 1-2 ไม่มีพยานหลักฐานมาเเสดงให้เห็นว่าทรัพย์ทั้งหมดได้มาโดยไม่สุจริตเเต่กลับได้ความว่าเป็นทรัพย์ที่นายวู โอนมาให้ ศาลจึงมีคำสั่งให้ทรัพย์สินพร้อมดอกผลนั้นตกเป็นของเเผ่นดิน ส่วนที่ดินโฉนด3เเปลงที่ นายธงไชยเเละ น.ส.อรอนงค์ ผู้คัดค้านที่ 3-4 รับจำนองไว้ พนักงานอัยการผู้ร้องไม่สามารถนำสืบได้ว่า ผู้คัดค้านที่ 3-4 รับจำนองโดยไม่สุจริตดังนั้นศาลจึงมีคำสั่งให้คุ้มครองสิทธิของผู้คัดค้าน

โดยให้ปลดจำนอง ที่ดิน3เเปลงดังกล่าว เเละให้นำออกขายทอดตลาด เเล้วนำเงินนั้นมาชำระให้กับ ผู้คัดค้านที่3-4 จำนวน 34,500,000บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งเเต่วันที่ 7 ส.ค.57 จนถึงวันที่ ออกขายทอดตลาดซึ่งหากมีเงินส่วนที่เหลือก็ให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของเเผ่นดิน

สำหรับนายเกริกเกียรติ จำเลยสำคัญในคดี บีบีซี ได้เสียชีวิตลงตั้งเเต่ 20 ต.ค.2555


ยึดทรัพย์