นบข.เห็นชอบขายข้าวฯล็อตแรกของปีนี้ปริมาณ 1.35 ล้านตัน

7 March 2017


นบข. เห็นชอบขายข้าวในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ล็อตแรกของปีนี้ ปริมาณ 1.35 ล้านตัน มูลค่ากว่า 13,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลข้าวในสต๊อกต่อเนื่อง อีก 3.6 ล้านตัน เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน

นางดวงพร   รอดพยาธิ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  เปิดเผยว่า ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ได้อนุมัติการระบายข้าวที่เสนอราคาผ่านเกณฑ์ ตามการประมูลข้าวเป็นการทั่วไป หรือ ข้าวเพื่อการบริโภค ครั้งแรกของปี 2560 ให้ผู้ชนะการประมูล 41 ราย จำนวน 127 คลังปริมาณ 1.35 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 13,200 ล้านบาท  จากที่เปิดประมูลรวมทั้งหมด 2.86 ล้านตัน โดยราคาเฉลี่ยข้าวขาว 9,450 บาทต่อตัน / ราคาข้าวหอมมะลิ อนุมัติขายราคาที่เสนอซื้อเกินตันละ 10,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับคุณภาพ และราคาข้าวในตลาดทำให้ขณะนี้ เหลือข้าวในสต๊อกรัฐบาลประมาณ 6.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวเพื่อการบริโภค มากกว่า 1 ล้านตัน  และ ข้าวที่เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน อีก 3.6 ล้านตัน และข้าวสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ อีกกว่า 1 ล้านตัน

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศเปิดประมูลข้าวสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน ปริมาณ 3.6 ล้านตัน ครั้งที่ 1 ของปี 2560 เป็นข้าว 17 ชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2/  ข้าวหอมจังหวัด /  ข้าวขาว 5% เป็นต้น จำนวน 278 คลัง ใน 39 จังหวัด โดยจะมีการเปิดชี้แจงเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ ในวันที่ 10 มีนาคมนี้ ก่อนจะเปิดให้ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ 20 มีนาคม และให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคมนี้

ส่วนการเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไป หรือ ข้าวเพื่อการบริโภค คาดว่า จะเร่งเปิดระบายอีกครั้งหลังจากเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากต้องรอผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดก่อน ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิดประมูลข้าวในสต๊อกทั้งหมดภายในปีนี้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกชน และความพร้อมของตลาดด้วย

ทั้งนี้ ทำให้การระบายข้าวในสต็อกรัฐ ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ ตั้งแต่ปี 2557 จาก 18 ล้านตัน ระบายไปแล้วกว่า 10 ล้านต้น โดยคิดเป็นมูลค่า 103,771 ล้านบาท ขณะที่ ยอดการส่งออกปีนี้ จนถึงวันที่ 6 มีนาคม ปริมาณเกือบ 2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับข่วงเกียวกันของปีก่อน คิดเป็น มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังมั่นใจว่า จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว รวมทั้งราคาน้ำมัน ที่ปรับตัวสูงขึ้น น่าจะทำให้กำลังซื้อของประเทศคู้ค่ากลับมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น จึงคาดว่า ในปีนี้ จะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 9.5- 10 ล้านตันตามเป้าหมายแน่นอน


ขายข้าว นบข.