สนามบินสุวรรณภูมิซ่อมรันเวย์แนะผู้เดินทางเผื่อเวลา

7 March 2017


สายการบินไทยเวียตเจ็ทแนะนำผู้โดยสารทุกท่าน ที่ต้องการเดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนี้  เผื่อเวลาในการเดินทางเพิ่มจากปกติ เนื่องจากมีกำหนดการซ่อมแซมและการดูแลพื้นผิวของรันเวย์หมายเลข 01R/19L ของท่าอากาศยานเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2560 โดยแนะนำให้ผู้โดยสารเดินทางไปถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางตามปกติ ทั้งนี้ สายการบินไทยเวียตเจ็ทมีความห่วงใยต่อผู้โดยสารและมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทุกเที่ยวบินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดเวลาตลอดระยะเวลาของการซ่อมบำรุงรันเวย์ หมายเลขดังกล่าวตามกำหนดการของท่าอากาศยาน

สายการบินไทยเวียตเจ็ทให้บริการเที่ยวบินราคาประหยัดที่ ปลอดภัยและบริการระดับคุณภาพ ใน 3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ภูเก็ต 3 เที่ยวบินต่อวัน, กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เชียงใหม่ 2 เที่ยวบินต่อวัน, และ เที่ยวบินตรง ภูเก็ต – เชียงราย 3เที่ยวบินต่อวัน (โดยจะให้บริการเที่ยวบินทุกวัน ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2560) ด้วยความพร้อมในการบริการทุกเที่ยวบินเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้โดยสารทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการซ่อมบำรุงรันเวย์ในครั้งนี้ จะกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารทุกท่านน้อยที่สุดเช่นกัน

 


สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน เวียตเจ็ท