หัวเว่ยชี้โอกาสการเติบโตในตลาดใหม่

7 March 2017


บาร์เซโลน่า, สเปน 7 มีนาคม 2560 – ในงานดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟอรั่ม

มร. วิลเลียม ซวี กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ของหัวเว่ย กล่าวถึงโอกาสการเติบโตในตลาดใหม่   “ขณะที่เราก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารเต็มรูปแบบ ระบบสาธารณูโภคด้านดิจิทัลจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลาดใหม่ๆ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัล ดัชนีชี้วัดการเชื่อมโยงสื่อสารทั่วโลก (Global Connectivity Index – GCI) ที่หัวเว่ยพิมพ์เผยแพร่ในปี 2559 รายงานว่า คะแนน GCI แต่ละแต้มจะขยับเพิ่มขึ้นหากประเทศนั้นๆ มีศักยภาพด้านนวัตกรรมดีขึ้น 2.2%ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น2.1% และผลิตภาพดีขึ้น 2.3%โอเปอเรเตอร์ทั่วโลกอยู่ในสถานะที่โดดเด่นที่จะลงทุนในตลาดใหม่เหล่านี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากโอกาสอันยิ่งใหญ่ด้านอุตสาหกรรมไอซีที จำนวนประชากรที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ และกลยุทธ์ด้านไอซีทีของประเทศ”

หัวเว่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยโอเปอเรเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดเกิดใหม่ มร. วิลเลียม ซวี กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ของหัวเว่ย อธิบายว่า “เราทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์เพื่อช่วยพวกเขาหาลูกค้าที่มีคุณค่า พัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายที่ก่อให้เกิดมูลค่า เราจะทำให้โอเปอเรเตอร์สามารถเชื่อมโยงนโยบายเข้ากับการใช้ทรัพยากรเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว และผสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและธุรกิจเข้าด้วยกัน วัตถุประสงค์ของเราคือช่วยโอเปอเรเตอร์ขับเคลื่อนไปสู่แหล่งรายได้ใหม่ สร้างวัฏจักรธุรกิจเชิงบวกในการพัฒนาบริการ รวมถึงสร้างเน็ตเวิร์ค”

หัวเว่ยได้วิเคราะห์ภูมิทัศน์ของตลาดเกิดใหม่ในปัจจุบันเพื่อกำหนดแนวทางกลยุทธ์จาก 4 มุมมองได้แก่ ผู้ใช้+, ครอบครัว+, ทรัพยากร+ และประสิทธิภาพ+  การติดตั้งโฮมบรอดแบนด์ที่รวดเร็วและการสร้างระบบอินดอร์ดิจิทัลจะช่วยปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมและยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นทรัพยากรเครือข่ายที่มีอยู่จะถูกใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าของเครือข่ายและประสิทธิภาพของสเปคตรัมให้ได้มากที่สุด พัฒนาO&Mให้ดีขึ้น และรองรับเศรษฐกิจในทุกระดับ  การเชื่อมโยงผู้ใช้ทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ

“ในราวปี 2568 เราจะได้เห็นคนสองพันกว่าล้านคนสื่อสารกันผ่านโมบายบรอดแบนด์ และอีกกว่า 500 ล้านรายผ่านโฮมบรอดแบนด์ ความมุ่งมั่นของเราคือ การผลักดันให้โอเปอเรเตอร์ทั่วโลกสามารถต่อยอดไปสู่การเติบโตใหม่” มร. ซวี อธิบาย “หัวเว่ยยังคงดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสู่สังคมของบริษัท เพื่อช่วยให้ตลาดใหม่เหล่านี้เติบโต โดยตั้งเป้าให้มีคะแนน CGIเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 คะแนน และรับประกันถึงการครอบคลุมของสัญญาณในช่วงเหตุการณ์สำคัญของโลกหรือเมื่อมีวิบัติภัยทางธรรมชาติ”

 


หัวเว่ย