บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เปิดบริการ LINE “@smc.or.th”

7 March 2017


นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า บตท. ได้เปิดตัวช่องทางให้บริการลูกค้าทางแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างฉับไว แชตส่วนตัวโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ บตท.  เพียงกดเพิ่มเพื่อนผ่านระบบโปรแกรม LINE ในสมาร์ทโฟน แล้วพิมพ์คำว่า “@smc.or.th”


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บตท.