มทร.ธัญบุรี ขยายเวลาสมัครรับตรงหวั่นเด็กพลาดโอกาส

2 March 2017


รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 จากเดิมที่เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ.นี้ ออกไปจนถึงวันที่ 10 มี.ค.2560 เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เพิ่งตัดสินใจ รวมถึงนักเรียนที่เพิ่งทราบว่า ปีนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับนักศึกษาผ่านระบบแอดมิชั่นได้เข้ามาสมัคร

ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ขณะนี้มีผู้ยื่นใบสมัครกับ มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วกว่า 10,000 คน โดยคณะที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในอันดับหนึ่ง คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามมาด้วย คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า อยากให้นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อที่ มทร.ธัญบุรี รีบส่งใบสมัครและเสียค่าสมัครให้เรียบร้อยก่อนปิดรับสมัคร หากนักเรียนคนไหนต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติก็ควรตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคล โดยตัดสินใจจากความชอบในสาขาวิชาที่จะเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ทุนการศึกษา กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย การสร้างงานในสถานประกอบการ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ สิ่งเหล่านี้อยากให้นักเรียนได้ศึกษาก่อนตัดสินใจสมัคร ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรีมีอัตราจบการศึกษาแล้วมีงานทำสูงถึง 83%

"สำหรับสาเหตุนักเรียนตัดสินใจมาสมัครล่าช้าในครั้งนี้ อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 ที่จะเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง เพราะสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงทุกมหาวิทยาลัยมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ผู้เรียนมีตัวเลือกมากขึ้น เด็กบางคนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่ครั้งแรก ทำให้ไม่ต้องวิ่งรอกสอบเหมือนในอดีต นอกจากนี้ผมยังเห็นว่าระบบการศึกษามีการกระจายตัวลงไปสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งยังมีสาขาวิชารองรับตามความต้องการ และยิ่งด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันยิ่งทำให้เด็กเลือกที่จะเรียนในท้องถิ่นแทน" อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว


มทร.ธัญบุรี