ทรัพย์สิน ”บุญทรง” จิ๊บจ๊อย 15 ล้าน

17 February 2017


2546879-2


 

 

โดย : บากบั่น บุญเลิศ

ทรัพย์สิน ”บุญทรง” จิ๊บจ๊อย 15 ล้าน

อาฟเตอร์ช็อกจากกรณีศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกคำร้องขอให้ทุเลาการบังคับใช้ตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งให้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์, นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ และพวก ผู้ฟ้องคดี รวม 5 สำนวน ชดใช้ค่าเสียหายจากการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ( จีทูจี) รวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท กรณีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยมิชอบ และไม่ได้มีการส่งข้าวออกไปขายให้กับประเทศจีนจริง แต่กลับมีการระบายข้าวภายในประเทศเอง โดยผู้ฟ้องทั้ง 5 ถูกเรียกค่าเสียหายให้ชดใช้รวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท

ในความหมายที่สะท้อนออกมาถึง การกระทำหลังจากนี้ไปเมื่อศาลปกครองยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี  ทางกรมการค้าต่างประเทศ  และ กรมบังคับคดีก็จะเริ่มกระบวนการนำยึดทรัพย์บุคคลทั้ง 6  คน อันประกอบด้วย
1.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์  ชดใช้ค่าเสียหาย 1,770 ล้านบาท
2.นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ ชดใช้ความเสียหาย 2,300 ล้านบาท
3.พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการรมว.พาณิชย์ ชดใช้ค่าเสียหาย  4,000 ล้านบาท
4.นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ชดใช้ค่าเสียหาย  4,000 ล้านบาท
5.นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ชดใช้ค่าเสียหาย  4,000 ล้านบาท
6.นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ  ชดใช้ค่าเสียหาย  4,000 ล้านบาท

แม้จะยังมีคำถามเต็มเปี่ยมในกระบวนการและขั้นตอนของการยึดทรัพย์ของบรรดาข้าราชการ แต่ประชาชนกลับสนใจใคร่รู้และสอบถามเข้ามาจำนวนมากว่า ทรัพย์สินของนายบุญทรง และนายภูมิ มีมากน้อยแค่ไหน เพียงพอในการชดเชยความเสียหายจากการกระทำหรือไม่

ผมไปสำรวจตรวจตราข้อมูลจากการแสดงบัญชีและทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และสำนักข่าวอิศราแล้วพบข้อมูลที่น่าสนใจ

"บุญทรง"แจ้งบัญชีต่อ ป.ป.ช. 3 ครั้ง เข้ารับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ เมื่อ 23 มกราคม 2555 แจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,180,681  บาท ตอนพ้นจากตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ เมื่อ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 17,970,312  บาท และตอนพ้นจากตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ครบ 1 ปี เมื่อ  29 มิถุนายน 2557 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน16,626,357 บาท

บุญทรงแจ้งสถานะว่า สมรสกับนางปอยใจระพี เตริยาภิรมย์ (ชื่อเดิม ปอยใจ สันติพนารักษ์) มีบุตร 3 คน ประกอบด้วย นายสฤษฏิ์วงษ์, นายเดชนัฐวิทย์ และ นายกฤษฏิ์ชนัต เตริยาภิรมย์

"บุญทรง" แจ้ง ป.ป.ช. ล่าสุดว่า มีรายได้ทั้งหมด 1.6-1.7 ล้านบาท ตลอด 3 ครั้งที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ระบุว่า มีรายจ่ายทั้งหมดปีละ 1 ล้านบาท สำหรับทรัพย์สินนั้น มีทั้งสิ้น 17.8 ล้านบาท เป็นของ นายบุญทรง 3.9 ล้านบาท  จำแนกได้เป็นเงินสด 5 แสนบาท  เงินฝาก 5.4 แสนบาท  เงินลงทุน 3.5 แสนบาท  ยานพาหนะ 1.8 ล้านบาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 7.5 แสนบาท
นางปอยใจระพีมีทรัพย์สิน 13.9 ล้านบาท แยกเป็นเงินสด 1 ล้านบาท, เงินฝาก 87,845 บาท, ที่ดิน 12.3 ล้านบาท, ยานพาหนะ 47,700 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 5 แสนบาท) มีหนี้สินทั้งสิ้น 1.92 แสนบาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชีของนายบุญทรง

ขณะที่ ข้อมูลของ สำนักข่าวอิศรา ระบุพบว่า นายบุญทรง ได้แจ้งเงินลงทุนบริษัท เชียงใหม่แลนด์ จำกัด 3.5 แสนบาท ถือหุ้น 3,500 ห้น โดยถือมาตั้งแต่ปี 2523 ซึ่งบริษัท เชียงใหม่แลนด์ มีทุนจดทะเบียน  140 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 26 ราย  มีนายชัชวาล ลัดตะรุจาวงษ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 190,074 หุ้น นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ กรรมการบริษัทเครือ ไทยเบฟเวอเรจ  ถือหุ้นอยู่ด้วย 7 หมื่นหุ้น

เห็นทรัพย์สินที่แจ้งกับปปช.ของนายบุญทรงแล้ว บอกคำเดียวว่า ทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่พอชดเชยความเสียหายแน่นอน ยกเว้นกรมบังคับคดีจะจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยตามล่าเส้นทางการเงินอื่นๆที่เคลื่อนไหวผ่านบัญชีคนใกล้ตัว

โปรดอย่าลืมว่า "บุญทรง"นั้นมิใช่ธรรมดา  ก่อนเขาเข้ามาสู่เวทีการเมืองนั้น เขาจบเศรษฐศาสตร์จากเมืองนอก และเป็นถึงประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ มีโรงงานที่บริหารอยู่หลายแห่ง   ส่วนจะเป็นบริษัทอะไร

ลองไปสืบสาวเอาดูก็แล้วกัน…ผมขอปิดปากก่อน….

คอลัมน์ : ทางออกนอกตำรา /หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  หน้า 6 ฉบับที่ 3237 ระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ.2560


ฐานเศรษฐกิจ ข้าวจีทูจี ทางออกนอกตำรา บุญทรง เตริยาภิรมย์ ภูมิ สาระผล